Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Nedåtgående trend för jordbrukslandskapets fåglar

  Länsstyrelsen i Skåne rapporterar att 2010 års data från ringmärkningsstationen på Falsterbo visar på en fortsatt minskande trend för ett antal fågelarter knutna till jordbrukslandskapet. Ringmärkningen på Falsterbo fältstation ger framförallt data om fåglars flyttvägar men själva fångsten gör det också möjligt att se trender i antalet fåglar av olika arter. Speciellt värdefullt är att man från Falsterbo har jämförbara data från 1980 och fram till idag. Att datat är jämförbart innebär i det här fallet att man alltid gör på samma sätt när man fångar fåglarna vilket innebär att variationen mellan olika år inte beror på hur man t.ex. hur länge man låter näten sitta uppe.

  I stort sett visar fångstresultaten att det skedde en kraftig nedgång från 80-talets nivåer i början av 90-talet, denna nedgång har sedan för vissa arter vänt till en försiktig återhämtning eller åtminstone något mindre tydligt nedåtgående trender. Vad det beror på är förstås svårt att säga och man skulle egentligen behöva studera dom enskilda arterna men det är inte orimligt att det finns en koppling med förändringar i jord- och skogsbruk antingen här eller i övervintringslandet (rapporten tar bara med flyttfåglar). Bekämpningsmedel är en viktig faktor som antas kunna ligga bakom vissa arters tillbakagång.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.