Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Nordatlantiskt vatten varmare än på 2 000 år

  En ny studie vars resultat publicerats i Science visar att det vatten som flödar in i Norra ishavet genom Framsundet är varmare nu än på 2000 år. Den gren av den nordatlantiska havsströmmen som går genom sundet är den viktigaste transporten av värme från Atlanten till ishavet, och den ökade temperaturen i havsströmmen kan vara en viktig förklaring till fenomenet som kallas ”Arctic amplification”, det vill säga en snabbare temperaturökning i Arktis jämfört med andra områden.

  Studien visar att vattentemperaturen i sundet har ökat med ca 2 grader de senaste hundra åren och att vattnet nu är ca 1,5 grader varmare än under den medeltida värmeperioden.

  1

  För att uppskatta vattentemperaturen från 2000 år tillbaka och fram till nu tog forskarna upp sediment från havsbottnen. I sedimenten finns fossila skal från en typ av skalbyggande amöbor, foraminiferer, som kan användas som en så kallad proxy för att uppskatta vattentemperaturen långt tillbaka i tiden. En proxy är någonting som indikerar hur en miljöfaktor som till exempel klimat eller pH såg ut under en tidsperiod där man saknar mätningar. Ett vanligt exempel är årsringar i träd som säger något om trädets tillväxt under under olika år i dess liv. Eftersom temperaturen är en viktig faktor för tillväxten kan man alltså använda årsringarna på gamla träd för att uppskatta temperaturen under trädets livslängd.

  I just den här studien var det alltså skal av foraminiferer som användes som proxy. Metoden baseras på att olika arter överlever och är som mest konkurenskraftiga vid olika temperaturer och genom att räkna ut kvoten varmvattenarter/kallvattenarter kan man avgöra om vattenmiljön i sundet främst påverkats av det varma atlantvattnet eller det kalla polarvattnet. Metoden ger förstås ingen exakt bild av hur varmt det atlantvatten som strömmade in i sundet var. Därför mättes också kvoten magnesium/kalcium i skalen, eftersom foraminiferer bygger in olika mycket magnesium i förhållande till kalcium i skalet, beroende på framförallt vattentemperaturen (pH och salthalt spelar en märkbar men underordnad roll). I experiment har man sett att kvoten mellan magnesium och kalcium ökar med 8 – 10% för varje grads temperaturökning.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.