Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Miljöfakta Nyheter

  Nu kommer lagen om sänkt reduktionsplikt

  Billigare vid pumpen. Dyrare när klimathotet eskalerar. Foto: Rudy och Peter Skitterians från Pixabay

  För den som vill göra sin röst hörd om lagändringen som kommer att sänka Sveriges reduktionsplikt gäller det att skicka remissvar senast 25 augusti. Lagen beräknas gälla redan från och med januari 2024 och dessutom finns skrivningar om att slopa reduktionsplikten även för år 2027-2030.

  Som Supermiljöbloggen tidigare skrivit om har Tidöpartierna kommit överens om att drastiskt sänka reduktionsplikten, alltså kraven på inblandning av biobränsle. Som motiv angavs att barnfamiljer behöver hålla nere kostnader. Förslaget har kritiserats av allt från miljöorganisationer till enskilda företag, eftersom de svenska klimatmålen inte kommer nås om inte kraftiga alternativa åtgärder vidtas för att minska koldioxidutsläppen.

  Lagförslag på snabbremiss

  Nu har regeringen skickat ut lagförslaget om sänkta reduktionsnivåer för bensin och diesel på snabbremiss.

  – I det svåra ekonomiska läge som Sverige nu befinner sig i måste vi värna Sveriges familjers ekonomi, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i ett pressmeddelande i samband med att remissen skickades ut.

  Även klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari uttalar sig och menar att Tidöpartierna är överens om att regeringen ska ha en effektiv klimatpolitik, som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och klara våra klimatåtaganden. Klimat- och miljöministern hänvisar i stället till andra lösningar, såsom elektrifieringen av transportsektorn. Hon menar vidare att regeringen vill att den begränsade resurs som biobränslen är, ska användas där den behövs som mest. Biobränslen ska i första hand användas för sektorer som flyget och sjöfarten som är längre bort från att elektrifieras, samt som råvara för den kemiska industrin.

  Den nya lägre nivån för reduktionsplikt föreslås gälla under perioden 2024–2026. Ändringen innebär en sänkning av reduktionsplikten med 34 procentenheter för diesel respektive 6,5 procentenheter för bensin från den nivå som annars skulle ha gällt 2024.

  Även Sverigedemokraternas talesperson för klimat- och miljöfrågor Martin Kinnunen uttalar sig i regeringens pressmeddelande om förslaget på sänkt reduktionsplikt. Han menar att detta är vad partiet lovade väljarna.

  Skrämmande klimateffekter

  I det förslag till ny lag som regeringen skickat på remiss finns de sedvanliga konsekvensbedömningarna, som alltid ska göras vid ny lagstiftning. Konsekvensbedömningarna är skrämmande läsning ur klimatsynpunkt. Exempelvis bedöms det lägre pumppriset på bensin och diesel kunna få påverkan för producenter av rena och höginblandade biodrivmedel, eftersom dessa blir mindre konkurrenskraftiga. Det gäller leverantörer av alla typer av flytande och gasformiga biodrivmedel.

  Utsläppen från inrikes transporter och arbetsmaskiner bedöms öka med ungefär 4 miljoner ton 2024 jämfört med 2023. Lagen beräknas leda till minskad användning av fossilfria drivmedel i Sverige. Regeringen pekar också på att viljan att investera i nya anläggningar för produktion av biodrivmedel kan minska.

  Sista datum att svara på remissen är fredagen den 25 augusti och lagförslaget i sin helhet kan läsas här: Förslag om sänkt reduktionsplikt


  Lagförslagets huvudsakliga innehåll i korthet:

  • Kraven på minskade utsläpp i reduktionsplikten för bensin och diesel sänks till sex procent för åren 2024–2026.
  • Reduktionsnivåerna för 2027 – 2030 ska slopas.
  • Regeringen kommer att återkomma till riksdagen om reduktionsnivåer för 2027–2030. Även andra åtgärdersom är samhällsekonomiskt effektiva bör övervägas.
  • Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.