Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  De svenska miljölagarna har fått hård kritik under de senaste åren, med anklagelser som att miljöbalken hindrar investeringar eller till och med försvårar klimatomställningen. Nu bemöter Naturskyddsföreningen detta i en ny rapport som visar att kritiken bygger på myter.

  Kritiken mot nuvarande miljölagstiftning har kommit från såväl regeringspartierna som Svenskt Näringsliv och media har rapporterat rubriker som ”Spräng miljöbalken i småbitar” och ”Vi har skapat ett monster”. Det har även påståtts att miljöaktivister skulle kontrollera kommunerna inifrån.

  Denna kritik har resulterat i flertalet politiska förslag om att försvaga miljölagstiftningen. Men enligt Naturskyddsföreningens granskning är dessa förslag baserade på felaktiga premisser, eller så kallade myter.

  Myter styr miljöpolitiken

  I Naturskyddsföreningens rapport beskrivs hur dessa myter styrt flera avgörande politiska beslut på miljöområdet:

  Myt 1: Dagens tillståndsprövningar tar orimligt lång tid. Detta är falskt. Ny statistik från Domstolsverket visar att majoriteten av ansökningarna om miljötillstånd godkänns. För de flesta tar det dessutom inte mer än 1–1,5 år att få tillstånd i mark- och miljödomstolarna. Prövningstiderna i Sverige visar inte några tydliga skillnader jämfört med våra grannländer och ägnas bland annat åt samråd med myndigheter och grannar.

  Myt 2: Svenska företag får inte de tillstånd de behöver. Detta är falskt. Endast i en liten andel av fallen nekas företags ansökningar eller avslås i mark- och miljödomstolarna. Det handlar om mindre än tre procent som får avslag.

  Myt 3: Miljöbalken har lett till minskade investeringar. Detta är falskt. Enligt Eurostats statistik har den så kallade investeringskvoten till och med ökat jämfört med andra medlemsländer sedan miljöbalken infördes.

  Myt 4: Sverige genomför EU:s miljölagar överdrivet nitiskt. Detta är falskt. Sveriges miljölagstiftning innebär generellt sett inte någon ”goldplating” eller ”överimplementering” av EU:s miljölagstiftning. I själva verket har Sverige försummat att genomföra viktiga delar av EU:s miljölagstiftning, särskilt inom vattenlagstiftningen och artskyddet.

  Myt 5: Miljömyndigheterna kontrolleras av aktivister. Detta är falskt. Påståenden om att miljömyndigheter skulle styras av aktivister bygger på en delvis missförstådd forskningsartikel och motsägs av ny forskning, poängterar Naturskyddsföreningen i sin rapport.

  Inte ett felfritt system

  Även om Naturskyddsföreningen i rapporten uppmärksammar att dessa myter styrt såväl kritik som politik, skriver de att Sveriges miljölagar och myndighetsprövningar inte är felfria. Det finns utmaningar och förbättringsområden:

  • Processerna kan ofta vara långdragna och komplexa, vilket kan leda till förseningar i projekt och initiativ som har potential att bidra till miljöskydd och hållbar utveckling.
  • Det finns en risk att de regler och krav som finns kan vara svåra att förstå och följa för mindre företag och organisationer, vilket kan leda till att de inte följer dem till fullo.
  • Att säkerställa att lagar och regler hålls uppdaterade med de senaste vetenskapliga rönen och tekniska framstegen. Det är viktigt att lagstiftningen reflekterar den senaste forskningen kring miljöpåverkan och hållbarhet, och att den kan anpassas till nya teknologier och innovationer som kan bidra till att skydda och förbättra miljön.
  • En stark och effektiv tillsyn av miljölagar och myndighetsprövningar behövs för att säkerställa att de efterlevs. Detta innebär att myndigheterna behöver ha tillräckliga resurser och befogenheter att övervaka och vidta åtgärder mot de som bryter mot lagarna.

  I grunden ett robust system

  Trots dessa utmaningar menar Naturskyddsföreningen att Sverige har ett starkt och robust system för miljölagstiftning och myndighetsprövningar, och det finns många möjligheter att fortsätta förbättra och stärka systemet.

  Genom att fortsätta att prioritera miljöskydd och hållbar utveckling, och genom att ständigt sträva efter att förbättra och modernisera vår lagstiftning och våra processer, skriver de att vi kan säkerställa att miljön och vår framtid skyddas på bästa möjliga sätt.

  ”Regeringen måste rensa ut mytbildningen”

  Vad Naturskyddsföreningen dock pekar på som ett stort hot mot systemet för att skydda miljön, och vår livsvärld, är myterna som påverkar politiker att fatta beslut baserat på felaktiga premisser.

  I en debattartikel i DN, som kopplar an till rapporten, är Naturskyddsföreningen tydliga med problemet:

  Regeringen måste rensa ut mytbildningen och ta frågan om en stark miljölagstiftning på allvar.

  Kommer regeringen att ta till sig kritiken? En förhoppning är att detta är tillräckligt tydligt och välgrundat för att regeringspartierna ska ändra strategi. Att skydda livsmiljön kan vara komplext, men ingen vinner på att styra baserat på myter.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.