Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Enligt en ny rapport från föreningen Skydda Skogen måste mer göras för att skydda Sveriges fjällnära skog. Forskare menar att detta område är viktigt att bevara för att förhindra förlust av biologisk mångfald och motverka klimatförändring. Samtidigt har ansökningarna om avverkningstillstånd i den fjällnära skogen ökat med nästan 400 procent under år 2020. Skydda Skogen uppmanar därför EU att sätta press på Sverige för att säkerställa långsiktigt formellt skydd av de återstående gammelskogarna.

  Med rapporten, FORESTRY AT THE EDGE, som publicerades i torsdags vill Skydda Skogen lyfta fram den hotande situation som ett av EU:s sista stora och intakta gammelskogsområden står inför. Fjällskogsområdet som ligger till grund för rapporten ligger i Vilhelmina kommun och är till största delen orört. Där har totalt 3 412 fynd av 113 rödlistade arter, signalarter och andra värdefulla arter registrerats av Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen under inventeringar sommaren 2020.

  Läs mer: ”Europas skogar avverkas i allt snabbare takt”

  I ett område av denna storlek och med lång skoglig kontinuitet finns den unika möjligheten att inte enbart bevara arter utan också skapa förutsättningar för att upprätthålla ekologisk integritet, det vill säga vi kan bevara de processer som skapar och underhåller dessa värdefulla skogsekosystem. Dessa skogar lagrar stora mängder kol och upprätthåller ett värdefullt kolförråd till gagn för nutida och framtida EU-medborgare, säger Jon Andersson, skogsekolog på Skydda Skogen och författare till rapporten. 

  Antalet ansökningar om tillstånd för slutavverkning i den fjällnära skogen har ökat med nästan 400 procent under bara ett år, sedan ett domstolsbeslut om att markägare ersätts om de nekas tillstånd att avverka skyddsvärd fjällskog. Skogsstyrelsen beviljades under 2021 ytterligare 360 miljoner kronor för att kompensera skogsägarna.  

  Skogsstyrelsen beviljar anmärkningsvärt ofta tillstånd för att avverka dessa värdefulla skogar, varför formellt långsiktigt skydd behövs. Dessa unika levnadsmiljöer, deras biologiska mångfald och deras kolinlagring är säkrade först när Sveriges regering agerar i linje med nationella och internationella åtaganden och säkerställer ett formellt skydd för denna unika del av EU, säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator på Skydda Skogen. 

  Läs mer: ”Skogsutredning får hård kritik”

  Sverige har runt 2,5 miljoner hektar fjällnära skog, varav 1,4 miljoner hektar, eller 56 procent, redan är skyddad. I skogsutredningen som lämnades in till regeringen i november 2020 föreslogs att svenska staten ska bekosta formellt långsiktigt skydd av ytterligare 500 000 hektar produktiv fjällnära skogsmark på inrådan av Naturvårdsverket. Skydda Skogen menar att skogsutredningen som helhet ”inte lyckats ta fram ett förslag som förbättrar det mycket akuta läge för den biologiska mångfalden som råder i skogslandskapet.” Däremot ställer de sig bakom det här konkreta förslaget gällande just utökat skydd av fjällnära skog:

  Det är mycket viktigt att detta förslag blir verklighet så snart som möjligt. Om skogsbruk och nya skogsbilvägar får fragmentera dessa unika levnadsmiljöer kommer det att innebära samhällskostnader via miljökonsekvenser från klimateffekter, och förlust av biologisk mångfald vilket drabbar framtida generationer. Att bevilja avverkning av gammal naturskog är bokstavligen som att såga av den gren vi alla sitter på, säger Jon Andersson.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!