Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Ny rapport visar att regeringens politik inte är tillräcklig för att nå klimatmålen

  Foto: Christian Gidlöf

  Klimatpolitiska rådet släppte idag sin årliga granskning av den svenska klimatpolitiken där de än en gång bedömer att takten på klimatomställningen går alltför långsamt. Rådet menar att nuvarande politik är långt ifrån tillräcklig för att nå nollutsläpp 2045 och att regeringen dessutom misslyckas med att använda pandemins krispaket till att accelerera omställningen till ett netto-noll samhälle.

  Klimatpolitiska rådet är ett oberoende råd med några av Sveriges främsta klimatexperter. Rådet inrättades 2017 och är en del av det klimatpolitiska ramverket, det har i uppdrag att granska om regeringens politik är tillräcklig för att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

  I årets rapport finns förutom en uppföljning av växthusgasutsläppen och en bedömning av regeringens politik även en fördjupande del som fokuserar på regeringens krispolitik under coronapandemin.

  I rapporten framkommer det att den minskning som skett av utsläppen till följd av restriktioner och nedstängningar på grund av pandemin bara har en marginell betydelse för den globala uppvärmningen och för att nå Sveriges klimatmål.

  Rådet är tydliga med att för att nå de globala klimatmålen så kan inte utsläppen fortsätta på samma nivå som under den tillfälliga nedgången under pandemin, utan de måste fortsätta att minska lika mycket för varje år framöver.

  Själva politiken som förts under pandemin bedömer rådet som att regeringen har gått miste om en chans till att snabba på klimatomställningen genom kris- och återstartspaketen. Hittills har bara en tiondel av regeringens återhämtnings­insatser bedömts att kunna bidra positivt till att uppnå klimatmålen. Enligt en FN-rapport har Sverige satsat mindre än andra länder på grön omstart av ekonomin.

  Regeringen har beskrivit sin återhämtningspolitik som ”en kraftfull grön ekonomisk återstart”, men budskapet har inte varit konsekvent. Det saknas en tydlig och sammanhängande berättelse om vägen ut ur krisen mot visionen om Sverige som världens första fossilfria välfärdsland.

  Citat hämtar från sida 7 i Klimatpolitiska rådets rapport

  Vidare menar rådet att politiken bör försöka att stödja de snabba beteendeförändringar som pandemin lett till som är bra för klimatet. Det kan då handla om mer digitala möten och minskat resande. Samtidigt måste även regeringen efter pandemins slut försöka att förändra de beteendeförändringarna som är negativa ur ett klimatperspektiv, som att fler nu väljer bilen istället för kollektivtrafik.

  För att Sverige ska nå sina klimatmål menar även rådet att det är viktigt att inkludera både riksbanken och finanspolitiken i klimatomställningen. De rekommenderar bland annat att den omarbetningen som just nu sker av riksbankslagen bör skrivas så att den inkluderar klimatperspektivet.

  Hela rapporten finns att läsa här.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.