Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Ny teknik suger – koldioxid

  Foto: NASA/Public domain

  Det kanadensiska företaget Carbon Engineering har byggt en vägg av apparater som suger upp koldioxid från luften – och omvandlar det till bränsle.

  Genom att luft blåser genom maskinernas turbiner så fastnar koldioxidpartiklarna vid en flytande lösning som finns inne i väggen. Sedan renas lösningen, koldioxiden extraheras, och är redo att återvinnas. Företagets vision är att koldioxiden ska kunna kombineras med vätgas, för att bilda kolväten. Bensin består av kolväten, och tanken är att nämnda teknologi ska kunna producera traditionella drivmedel. Bränslet kommer naturligtvis återigen att bli till koldioxid i atmosfären när det förbränns – allt medan ”väggarna” fångar upp ny koldioxid, som i sin tur återvinner det till bränsle igen. Utvecklarna menar att lösningen är kostnadseffektiv, eftersom vi inte skulle behöva investera i infrastruktur för nya drivmedel inom transportsektorn.

  Skillnaden från tidigare teknik för koldioxidlagring, så kallad carbon capture and storage (CCS), är att den nya väggen drar koldioxid ur luften. CCS måste användas av industrin för att fånga upp utsläppen innan de kommer ut i atmosfären. Koldioxiden kapslas sedan in och slutförvaras under jord.

  Flera forskare menar att det inte räcker med att minska utsläppen för att klara 2-gradersmålet. Vi måste också öka upptagningen av den koldioxid som redan har släppts ut. Det finns flera metoder för att göra detta. Förutom nämnda tekniker kan man plantera träd och på så vis återskoga mark som har blivit avskogad. En annan metod som bedöms ha stor potential för att lagra koldioxid är att producera biokol. Det innebär att organiskt material, det vill säga djur- och växtdelar, bryts ner i en syrefri miljö och bildar kol utan att koldioxid frigörs. Biokolet binder både vatten och näringsämnen, och kan därför blandas i jorden och användas i ett miljösmart jordbruk.

  Carbon Engineering menar att för att återskoga jorden i nödvändigt tempo, så skulle vi behöva göra stora mängder jordbruksmark till skog. Fördelen med den nya tekniken är att den kan byggas på mark som inte är möjlig att odla eller skogsbeklä över huvud taget.

  Påståendet att vi måste konvertera jordbruksmark till skog för att klara de globala utmaningarna är dock problematiskt. Flera stora organisationer, däribland WWF, menar att den absolut viktigaste klimatåtgärden är att stoppa den ständigt pågående avskogningen. Mark som används till palmoljeplantage och betesmark för köttdjur räknas ofta som jordbruksmark, men skulle kunna återskogas med positiv effekt för klimatet, vattenförbrukningen och människors hälsa. Samtidigt behövs ett paket av kompletterande lösningar för att absorbera mer koldioxid från atmosfären, och på så vis bromsa den globala uppvärmningen.

  Tekniken för att utvinna koldioxid ur luften finns nu i prototypform. Enligt företagets beräkningar kan utsläpp från 300.000 bilar fångas upp varje dag om tekniken används globalt i stor skala. Med över 100.000 flygplan som lyfter varje dag och 800 miljoner personbilar i världen, kan man fråga sig huruvida tekniken kommer att göra någon större skillnad, särskilt om den skulle bli en ursäkt för att inte byta ut fossila drivmedelsystem mot alternativa lösningar.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra