Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Suddgummin och smink är två produktgrupper som berörs när EU:s kemikaliemyndighet nu uppdaterat sin kandidatlista över farliga kemikalier.

  Nya kemikalier på listan

  Fyra nya kemikalier kvalar in på kandidatlistan över potentiellt farliga ämnen som publicerats på Echa – den europeiska kemikaliemyndigheten.

  Ett av de fyra ämnena används i främst solskyddsmedel och har tillförts listan på grund av hormonstörande påverkan på människor. Två ämnen används till exempel i suddgummin och tätningsmedel och har kommit med för att de påverkar fertilitet negativt. Den fjärde nykomlingen på listan är ett giftigt ämne som ansamlas i ekosystemen. Det används bland annat i smörjmedel. 

  Dålig koll på risker

  Det finns mängder av ämnen där vi har dålig koll på riskerna för människa och miljö. EU:s regelverk REACH har som syfte att identifiera risker för varje kemiskt ämne.

  Kandidatförteckningen är en lista med över 200 särskilt farliga ämnen. Den är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach, och ses som ett första steg i riktning förbud mot farliga ämnen.

  Ett första steg mot förbud

  Ämnena på kandidatförteckningen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, så kallade särskilt farliga ämnen, även kallade SVHC-ämnen. Det är ämnen som exempelvis är cancerframkallande, skadar arvsmassan, stör fortplantningsförmågan och är långlivade, bioackumulerande och giftiga. Kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år, oftast i januari och i juli, och fylls då på med nya ämnen.

  När ett ämne identifierats som farligt kommer det upp på den så kallad kandidatlistan. När mer kunskap finns om ämnet och man verkligen vet hur farligt det är kan ämnen komma in på Reach bilaga IV, även kallad förbudslistan. De ämnen som finns med på förbudslistan har ett slutdatum när de ska sluta tillverkas och säljas.

  Företagen har bevisbördan

  Reach lägger bevisbördan på företagen. För att följa förordningen måste företagen identifiera och hantera risker med de ämnen som de tillverkar och marknadsför på den europeiska marknaden.

  Företag som tillverkar, importerar eller distribuerar varor eller kemiska produkter inom EU och EES ska ha koll på om varor eller kemiska produkter innehåller något ämne på kandidatförteckningen eftersom det kan innebära att företaget har särskilda krav.

  Sverige jobbar för ytterligare begränsningar

  Olof Johansson, utredare på Kemikalieinspektionen, berättar i P1 Morgon 17 januari att flamskyddsmedel i kretskort, melamin som används i plast, ämnen i toner till skrivare, liksom kemikalier i lim och tätskikt finns med i EU:s nya uppdaterade lista.

  Sverige och några andra EU-länder har gemensamt föreslagit begränsa användningen av ca 10 000 långlivade PFAS-kemikalier. PFAS har de senaste åren alltmer ersatts av andra ämnen. Sverige jobbar dessutom för att gruppvisa bedömningar ska göras av farliga ämnen, detta för att undvika att ett farligt ämne ersätts av ett annat.

  Stora informationskrav på företagen

  Echas kandidatförteckning innebär stora krav på företag att informera kunder och konsumenter enligt Reach. EU- eller EES-leverantörer av varor som innehåller ämnen i kandidatförteckningen vid en koncentration över 0,1 viktprocent ska förse sina kunder med tillräcklig information för att varan ska kunna användas på ett säkert sätt.

  Faktarutan

  Fakta
  Echa = Den europeiska kemikaliemyndigheten

  Reach = EU:s kemikalielagstiftning

  Kandidatlistan = potentiellt farliga ämnen för människa och miljö

  Förbudslistan = Konstaterat farliga ämnen med sista datum för tillverkning och försäljning

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.