Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Nya turer i PFAS-striden om Vätterns vatten

  Hur skyddat är egentligen dricksvattnet i Vättern? Frågan ställs nu på sin spets. Foto: Mårten Frank

  Regeringens beslut att godkänna dränering av PFAS-förorenad mark vid militärflygplatsen i Karlsborg och även ge grönt ljus för femdubblad flygverksamhet, överklagas nu av föreningen Aktion Rädda Vättern. Organisationen begär rättsprövning av Högsta förvaltningsdomstolen av samtliga delbeslut som man anser inte följer lagen.

  Konflikten om försvarets användning och utbyggnad av sin flygplats i Karlsborg har flera år på nacken. SMB har tidigare berättat om den omfattande miljöstriden, där militära behov krockar stenhårt med lokal opinion och en lång rad kommuners anspråk på fullgod dricksvattenförsörjning.

  Den sanka marken kring landningsbanan har, bitvis extrema, halter av ”evighetskemikalierna” PFAS som en följd av mångårig användning av brandsläckningsskum. PFAS är ett samlingsnamn på tusentals likartade kemikalier som bland annat försämrar människans immunsystem och är starkt misstänkt för att försämra fertiliteten och orsaka cancer.

  Till saken hör att det omvittnat mest skadliga ämnet i gruppen, PFOS, som förbjöds i hela EU redan 2009, finns i särskilt höga koncentrationer vid vissa delar av flygfältet.

  Regeringen fattade sina beslut den 27 april, och jämnt tre månader senare överklagar nu miljöorganisationen ärendena till domstol. Juridiken är mycket komplicerad och föreningens ombud, miljökonsulten Christer Haagman, begär anstånd till i början av september med att inkomma med fler preciseringar i överklagandet. Sådana önskemål godkänds som regel.

  I korthet betonar Aktion Rädda Vättern att regeringen underlåter att på flera sätt följa vad lagarna föreskriver. En av de starkaste invändningarna är att regeringen inte hörsammar miljödomstolens i Vänersborg bedömning att miljölagstiftningen helt enkelt inte tillåter att den redan höga PFAS-halten i Vätterns vatten höjs mer. Vidare, påpekar man, har regeringen inte låtit sig påverkas av det faktum att gränsvärden och högsta tillåtna halter av dagligt intag av PFAS nu skärpts tusenfalt genom EU-beslut som Sverige har att följa.

  Vattendirektivet medger inga undantag

  Länsstyrelsen i Västra Götaland har krävt en 99-procentig rening av PFAS innan dräneringsvattnet släpps ut i Vättern. Den siffran har justerats ned till 95 procent av regeringen. Aktion Rädda Vättern skriver att detta inte kan godkännas, eftersom det saknas beräkningar på exakt hur stora volymer av PFAS som finns i markerna vid flygplatsen.

  Det är många olika miljöfaktorer som påverkas av regeringens båda beslut, inte minst bullernivåer vid flygrörelser och skjutövningar. Men en faktor är särskilt ömmande. För militära behov finns en rad möjligheter till undantag från olika miljövillkor inom EU-rätten – utom frågan om vatten, förklarar Christer Haagman.

  – Just när det gäller militära aktiviteters påverkan på vatten borde det vara oerhört svårt för försvarsmakten att runda olika skyddsbestämmelser och villkor. För EU:s ramvattendirektiv medger inga undantag ens för försvarsverksamhet.

  SMB berättade i våras om ännu ett pågående regeringsärende kring flygplatsen i Karlsborg, som är minst lika kontroversiellt som det redan nämnda. Försvaret har tidigare begärt ett femårigt undantag från all miljöprövning och alla miljövillkor. Den nu pågående anslutningen till Nato och krav på en snabb expansion av försvarsmakten i sin helhet har utan tvekan spetsat till frågeställningen. I klartext vill alltså den svenska försvarsmakten kunna bygga nya anläggningar och genomföra övningar av olika slag utan någon form av miljöprövning alls.

  Den här frågan har utretts av en konsult, tillsatt redan av regeringen Löfven. Den utredningen lämnades in till nuvarande regering i slutet av 2022. Utredningens innehåll är i sina detaljer dock fortfarande okänt utanför regeringskansliet, då det förklarats vara ”arbetsmaterial” som inte lämnas ut.

  ”Regeringen fick kalla fötter”

  Dock bröts en delansökan ut och blev ett remissärende i våras. Den gällde om försvaret skulle få tillåtelse att under ett år, med början denna sommar, öva tillsammans med Nato-länder utan att behöva ta hänsyn till gällande miljövillkor. Detta skulle även kunna betyda fler flygövningar runt Vättern. Regeringen var positiv till ansökan, men enligt Christer Haagman som läst remissvaren fick sannolikt regeringen kalla fötter och fattade aldrig något beslut.

  – Ja, så tolkar jag det. Det var flera tunga remissinstanser som kom med ytterst skarp kritik mot förslaget, bland andra Svenskt Vatten och Havs- och Vattenmyndigheten. Men hela ärendet kvarstår att behandlas och beslutas om. Och det gäller alltså även det femåriga undantaget från i princip all miljölagstiftning, betonar Christer Haagman.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.