Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Partigranskningen: Vad vill F! göra för miljön?

  I en intervju pekade Feministiskt initiativs ena partiledare Gina Nabavi ut F! som ”det nya gröna partiet”. Hur väl lever de upp till denna självutnämning?

  Partiets politik

  Feministiskt iniativ har sedan valet 2014 varit den rosa elefantent i rummet – ett parti som kommer utifrån och försöker ta plats genom systemkritiska och visionära förslag. Under det senaste året har de försökt profilera sig i miljöfrågan.
  Feministiskt initiativ ställer sig bakom de 16 miljömålen. De ställer sig även bakom den ramöverenskommelse som har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna om att Sverige ska ha hundra procent förnybar elförsörjning 2040, men sätter själva målet till 2030.
  I sitt valmanifest lyfter F! bland annat fram dessa sex punkter med bäring på miljön:

  • Införa ett konsumtionsmål
  • Säkra fossilfria finanser
  • Införa avgiftsfri lokal kollektivtrafik samt utöka stödet till underhåll
   av andra kollektiva transporter
  • Beskatta flygandet
  • Införa en konsumtionsskatt på kött samt sänkt moms på vegetabilier
  • Sätta respekt för mark, vatten och urfolksrättigheter före
   gruvexploatering

  För eller emot…

  • Höghastighetståg 
  • Kärnkraft 
  • Förbud mot försäljning av fossilbilar år 2025 ↔
  • Utfasning av statligt stöd till flyget 
  • Mål för konsumtionsbaserade utsläpp 
  • Stärka skyddet av marina områden 

  Budget

  Vid årsskiftet släppte F! sin första skuggbudget. Budgeten innehåller miljöreformer för 10, 3 miljarder.  Kapitel fem i budgeten är helt hängiven åt miljön och har titeln: Ett jordklot – en rättvis miljöpolitik.
  I kapitlet finner vi en kombination av mer generella satsningar såsom att skapa ekonomiska styrmedel för ekologiskt jordbruk, tillsammans med mer riktade satsningar såsom att införa en skatt på animalieprodukter kombinerat med sänkningar på momsen för grönsaker och frukt.
  Budgeten innehåller även flera typiska oppositionsförslag i samma stil som regeringspartiet vill, men bara mer. Ett exempel på det är en av de nya stora inkomstområden i FI:s budget: En dubbelt så hög flygskatt än vi som finns idag.
  Ett annat exempel är den sittande regeringens förslag om ökade anslag till att skydda Östersjön, som F! ställer sig bakom men vill öka med 0,5 miljarder. 
  Ett urval av förslagen i budgeten:

  • Skatt på animalier
  • Sänkt moms på frukt och grönt från 12 till 6 %
  • Införa ekonomiska styrmedel för att stödja ekolologiska matproducenter
  • Införa ett statligt stöd för energieffektivisering
  • Höja mineralavgiften från 0,2 till 5 %
  • Statlig medfinansiering för gratis kollektivtrafik i kommuner inom en tioårsperiod
  • Utökade satsningar på järnvägsunderhåll
  • Dubblera flygskatten
  • En 100-procentig straffskatt på dieselbilar som släpper ut över 140 g co2e
  • Ökade statsliga anslag för miljöinvesteringar i landsbygden

  Frågor till miljöpolitiska talespersonen Gubb Marit Stigson

  Vilka är era tre viktigaste miljöfrågor?
  1. Införa ett globalt konsumtionsmål
  2. Säkra fossilfria finanser
  3. Grön omställning i transportsektorn
  Vad vill Feministiskt initiativ göra åt subventionerna på 30 miljarder som staten varje år ger till fossil verksamhet?
  Vi vill fasa ut subventionerna till fossil verksamhet till förmån för satsningar på miljövänliga alternativ. Detta ska ske på ett ansvarsfullt men skyndsamt sätt och hänger ihop med en omställning av transportsektorn där vi vill möta slopade subventioner till små flygplatser med rejäla utbyggnader av järnvägen, framförallt norrut.
  Det berör även jordbrukssektorn där vi bland annat satsar på omställning till ekologiskt jordbruk, men även en omställning från animalieproduktion till produktion av vegetabilier, vilket gör att jordbruket kan ske på ett mindre intensivt sätt.
  Supermiljöbloggen kommenterar: F!s vilja att slopa subventioner till små flygplatser och istället använda resurserna för att bygga ut järnvägen, rimmar väl med Supermiljöbloggens ståndpunkt med en nödvändig resursöverföring från flyget till tågen.
  Hur ställer du dig till en skatt på klimatskadliga livsmedel?
  Vi är positiva till en skatt på klimatskadliga livsmedel. I ett första steg förespråkar vi en generell skatt på kött, där det med störst utsläpp har högst skatt. Detta möter vi med halverad moms på vegetabilier. På sikt bör skatten utvecklas och förfinas och omfatta fler livsmedel, men initialt är syftet att snabbt minska den stora konsumtionen av kött.
  Supermiljöbloggen kommenterar:  Eftersom att en stor del av jordens utsläpp går att koppla till köttkonsumtion, så ser vi på Supermiljöbloggen positivt på en livsmedelsskatt som fokuserar på kött.
  Vilka är enligt dig era viktigaste framgångar i miljöpolitiken de senaste åren?
  – I Göteborg stadsdelsnämnd centrum har vi, tillsammans med V och Mp, drivit igenom vegetarisk norm på nämndsmöten, och julbordet har förlagts på Lisebergs vegetariska restaurang. F!, V och Mp har även drivit igenom en utfasning av giftiga plastleksaker på sina förskolor.
  – På Gotland var F! det enda parti som kämpade för Ojnareskogen genom att rösta emot regionstyrelsens förslag om att bromsa Natura 2000.
  – I Norrköping har vi drivit en ändring i placeringspolicyn vilket lett till att kommunen nu ska divestera från fossila bränslen.
  Supermiljöbloggen kommenterar: Politik på kommunal nivå skiljer sig från riksdagsnivå i både storlek och anpassningsbarhet. Det gör att de mer visionära delarna av F!s politik har svårt att realiseras i de kommuner de valts in.

  Vad har F! gjort sedan förra valet?

  Feministiskt initiativ kom inte in i riksdagen valet 2014, men fick fler mandat på kommunal nivå. De sitter nu representerade i 14 kommuner. Under rubriken ovan presenterades delar av partiets miljöarbete på kommunal nivå.
  Hur skiljer sig valmanifestet 2018 från valet 2014? Några frågor har behållts från valmanifestet 2014, som att:

  • öka resurser till SJ
  • införa gratis kollektivtrafik.

  Men i det stora hela har F! verkligen arbetat om och utökat sin miljöpolitik. Den känsla av ”det är nu det gäller” som alltmer präglar miljöfrågan hos partier som Miljöpartiet har även nått FI. Denna känsla skulle kunna lätt utnyttjas av partier för populistiska poäng, men med tanke på den stora plats som miljöpolitiken får i F!:s första skuggbudget, är det svårt att dra den analysen.
   

  Sammanfattning

  Eftersom FI inte är ett riksdagsparti är partiet varken del av Naturskyddsföreningens eller WWFs valgranskningar, men SMB har valt att ta med dem i vår granskning ändå.
  Det är tydligt att Feministiskt initiativ sedan valrörelsen 2014 har utökat sin miljöpolitik och utvecklats i rätt riktning. Miljöfrågan får större utrymme i valmanifestet och får en stor andel i budgeten.
  Både utifrån den stora andelen i budgeten som miljöfrågan utgör och på det sättet det omskrivs i valmanifestet, så är det tydligt att FI ser ett tätt samband mellan ekonomi och miljö. De ställer en diagnos där ekonomiska strukturer och marknadskraft inte varit tillräckliga för att lösa den klimatkris vi nu lever i.
  Några av förslagen dras av den idealistiska tendens som nya partier ofta besitter: eftersom de inte har någon chans att delta i någon regering så är deras största styrka att vara ett visionärt oppositionsparti.
  Detta gör att de kan föreslå dubbelt så hög flygskatt och 100-procentig straffskatt för dieselbilar, eftersom det tyvärr är väldigt liten chans att de åtgärderna faktiskt genomförs. Detta är partiledarna själv medvetna om, och en del av en strategi från deras sida. Ambitionen är dock lovvärd.
  Ett givet frågetecken är också huruvida F! ens kommer att komma in i riksdagen. Det gör F! till ett osäkert kort om man vill rösta på ett parti med garanterad reell politisk makt på riksnivå.
  Feministiskt Initiativs miljöpolitik lyckas trots detta rama in sin miljöpolitik i ett större ideologiskt ramverk, samtidigt som de föreslår konkreta lösningar på problem. De är alltså ett välkommet inslag i en miljöpolitiksdebatt som ibland kan te sig alltför opolitisk och för fokuserad på sakfrågor.


  Det här är en del i Supermiljöbloggens valgranskning. Vi är partipolitiskt obundna. I budgetberäkningen har vi utgått från utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.

  Här kan du läsa om övriga partiers miljöpolitik:

  Del 1: Vad vill Liberalerna göra för miljön?

  Del 2: Vad vill Socialdemokraterna göra för miljön?

  Del 3: Vad vill Kristdemokraterna göra för miljön?

  Del 4: Vad vill Miljöpartiet göra för miljön?

  Del 5: Vad vill Centerpartiet göra för miljön?

  För mer information om partiernas miljöpolitik, spana in WWF:s Klimatkompassen och Naturskyddsföreningens valspecial.

   
   
   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.