Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Partigranskningen: Vad vill S göra för miljön?

  Under Socialdemokraternas tid i regering har miljöbudgeten blivit historiskt stor. Men hur mycket kan Stefan & Co egentligen ta åt sig äran för miljösatsningarna?

  Partiets politik

  Socialdemokraterna har i regeringsställning genomfört en mängd miljöåtgärder, liksom mer än fördubblat miljöbudgeten. På partiets kongress förra året fastslogs nya politiska riktlinjer, varav miljö- och klimat är ett av sex huvudområden.
  Partiet anammar frasen om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland till år 2045. De tror att höjda miljöskatter i kombination med investeringar är vägen dit. De är även med i energiöverenskommelsen om helt förnybar elförsöjning 2040.
  Följande punkter är några åtgärder Socialdemokraterna vill satsa på:

  • Driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen
  • Bevara mer värdefull natur och fler marina områden
  • Införa styrmedel för mer biogas
  • Öka de lokala klimatinvesteringarna med Klimatklivet och Industriklivet
  • Nationellt mål för matsvinnet
  • Göra om reseavdragen
  • Införa pant på mobiler och andra elektroniska produkter
  • Skärpa kraven på att förpackningar ska designas smartare och onödiga förpackningar undvikas
  • Mäta och tydligare följa upp konsumtionsutsläpp
  • Ge kommuner och regioner större möjlighet att upphandla återvunnet material

  Partiet lanserade häromveckan ett antal nya miljöförslag inför valet, och vill med dessa försöka profilera sig tydligare i miljöfrågorna.
  När Naturskyddsföreningen granskar partiernas löften inför valet kommer Socialdemokraterna först på fjärde plats. På frågan om att fasa ut minst hälften av de klimatskadliga subventionerna sticker partiet ut som det enda som svarat vet ej – medan alla andra partier, utom Sverigedemokraterna, svarar ja.

  För eller emot…

  • Höghastighetståg (så länge det inte är lånefinansierat)
  • Kärnkraft 
  • Förbud mot försäljning av fossilbilar år 2025 
  • Utfasning av statligt stöd till flyget
  • Mål för konsumtionsbaserade utsläpp 
  • Stärka skyddet av marina områden 

  Budget

  Under den gångna mandatperioden har miljöbudgeten mer än fördubblats jämfört med alliansregeringens budget 2014. Anslagen har gått från 4,4 miljarder kronor med alliansens budget år 2014 till 10,8 miljarder kronor år 2018. Historiskt har miljöbudgeten aldrig varit så stor som den är just nu.
  För år 2020 aviserar regeringen dessutom ytterligare en höjning av miljöbudgeten till över 15 miljarder kronor. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har genomfört höjningen av miljöbudgeten i samarbete med Vänsterpartiet.
  Följande är några nya satsningar ur budgeten 2018:

  • Utökat solcellsbidrag
  • Stöd för metangasreducering
  • Elfordonspremie utökas till att även gälla el-utombordare för båtar

  Frågor till miljöpolitiska talespersonen Åsa Westlund

  – Vilka är Socialdemokraternas tre viktigaste miljöpolitiska frågor?

  1. Arbetet mot klimatförändringarna.
  2. Att minska mängden skadliga kemikalier i vår mat och vår miljö.
  3. Arbetet för att nå en hållbar framtid via en grön cirkulär ekonomi.

  – Vilka är enligt dig era viktigaste framgångar i miljöpolitiken de senaste åren?
  Den allra viktigaste framgången är självklart Parisavtalet där Sverige tillsammans med andra EU-länder spelade en viktig roll.
  I Sverige har vi fått till två viktiga breda överenskommelser: den om det klimatpolitiska ramverket där nya ambitiösa klimatmål ingår och energiuppgörelsen som ska garantera 100 procent förnybar energi.
  Den tredje framgången är att vi kraftigt ökat investeringarna i såväl bättre klimat som biologisk mångfald.
  SMB:s kommentar: Breda överenskommelser är tipptopp! 
  – Vad vill Socialdemokraterna göra åt subventionerna på 30 miljarder som staten varje år ger till fossil verksamhet?
  Vi har under den här regeringsperioden avskaffat en del sådana subventioner, och vi vill fortsätta göra det.
  Sverige ska ha noll nettoutsläpp 2045. Därmed måste också subventioner till fossil verksamhet fasas ut, men det måste ske i den takt som är lämplig utifrån att vi måste möjliggöra omställning och för att produktion inte ska flytta till länder som vore sämre för klimatet.
  SMB:s kommentar: Lite väl luddigt svar. Konkret tack! 
  – Hur ställer du dig till en skatt på klimatskadliga livsmedel?
  Vi tycker att vi i första hand ska arbeta mer med att ställa krav vid offentlig upphandling och bättre konsumentinformation.
  SMB:s kommentar: Tråkigt att Socialdemokraterna inte vill vara mer progressiva än så här. 
  – Vill S göra något åt AP-fondernas fossilinvesteringar?
  Vi har i regeringsställning skärpt kraven på hållbar förvaltning och arbetat mycket med att alla styrelser som staten tillsätter ska ha goda kunskaper i hållbarhetsfrågor. Vi anser inte att vi ska frångå det övergripande målet för AP-fonderna, det vill säga att avkastningen ska vara så hög som möjligt i förhållande till risken.
  Det är viktigt att man fortsätter följa upp fondernas arbete med hållbarhets- och sociala frågor i den årliga redovisningen för att sådana aspekter ska vara en självklar del vid förvaltningen.
  SMB:s kommentar: Det är sant att hållbarhetskraven på AP-fonderna delvis har skärpts. Men hållbarhetsfokuset i det svenska pensionssystemet är fortfarande ljusår från tillräckligt bra. 

  Vad har S gjort sedan förra valet?

  Under den tid Socialdemokraterna och Miljöpartiet suttit i regering har mycket hänt på miljöfronten.
  Exempel på vad regeringen gjort bra:

  • Infört ett nytt klimatpolitiskt ramverk inklusive klimatlagen, som förbinder alla framtida regeringar att aktivt arbeta med klimatfrågan
  • Höjt miljöbudgeten
  • Ökat skyddet av skog, mark och marina områden
  • Över hundra nya naturreservat har skapats
  • En stor satsning på att rensa våra hav från plast genomförs
  • Elbilar och laddstolpar har fyrfaldigats
  • Ökat anslagen till kollektivtrafik i glesbygd
  • Förbud mot brytning och anrikning av uran i Sverige
  • Infört flygskatt
  • Initiativet Fossilfritt Sverige
  • Infört reduktionsplikt för gröna drivmedel
  • Infört bonus-malus-system, där miljövänligare bilar blir billigare och fossildrivna dyrare
  • Handlingsplan för hållbar konsumtion

  Sammantaget innebär det att Socialdemokraterna gjort betydligt mer än de lovade förra valet.
  Samtidigt så minskar de svenska utsläppen ändå inte i den takt som krävs för att minska klimatförändringarna. Sverige måste bli ännu mer progressiva i miljöpolitiken.
  Regeringen har också misslyckats grundligt med flera viktiga miljöfrågor. Bland annat har man sänkt skatten på diesel, sålt Vattenfalls brunkolsgruvor och subventionerat svenska flygplatser med ekonomiskt stöd. Flygplatssubventionerna är heller inget som Socialdemokraterna har för avsikt att sluta med, enligt WWF:s klimatkompass.
   

  Sammanfattning

  Socialdemokraterna har verkligen skärpt till sig i miljöfrågan de senaste åren. Ambitionsnivån har höjts och de har en rad intressanta förslag. Men de har fortfarande en lång väg kvar att gå.
  Partiet framhåller gärna arbetet med att ställa om industrin, som är en verkligt utsläppstung spelare.
  Mycket av det som S lyfter fram som sin egna miljöpolitiska vinster driver också regeringspartnern MP. Det är känt att MP fått igenom många miljöpolitiska förslag genom att kompromissa med S, vilket gör det svårt att utröna exakt hur tillförlitliga Socialdemokraternas satsningar på miljö och klimat är i längden.
  Partiets miljöpolitiska talesperson kommer inte med några konkreta förslag när det gäller utfasning av subventioner till fossilbränsle, där stödet till olönsamma flygplatser ingår. Svaren visar också att Socialdemokraterna inte är progressiva nog när det gäller våra gemensamma pensionspengar. Skattebetalarnas pengar hör knappast hemma hos fossilbolagen.
  Likaså saknar partiet tillräckligt kraftfulla åtgärder för att minska konsumtionen av klimatskadliga livsmedel. De skulle behöva fler konkreta förslag för att få bukt med konsumtionsbaserade utsläpp.
  Det är därmed intressant att fråga sig hur S skulle agera i en annan regeringskonstellation. Skulle miljö och klimat fortfarande vara lika högt prioriterat?
  Partiets miljöpolitik har fortfarande sina brister, men är på väg åt rätt håll. Ett så stort parti har knappast råd att ignorera så pass viktiga frågor.


  Det här är del 2 i Supermiljöbloggens valgranskning. Vi är partipolitiskt obundna. I budgetberäkningen har vi utgått från utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.
  Här kan du läsa om övriga partiers miljöpolitik:
  Del 1 – Liberalerna
  För mer information om partiernas miljöpolitik, spana in WWF:s Klimatkompassen och Naturskyddsföreningens valspecial.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.