Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Påvens miljöutspel-vad har han sagt och vilka är reaktionerna?

  Foto: Agência Brasil (Creative Commons Attribution 3.0 )

  Påven Franciskus släppte förra veckan ett dokument om den katolska kyrkans ställningstagande i miljöfrågor. Dokumentet är en så kallad encyclical, som beskriver vart kyrkan står i viktiga frågor. Påven tar ställning för klimatvetenskapen och menar även att den rika världen har en stor skuld. Den tekniska och ekonomiska tillväxten pekas ut som roten till dagens problem. Ställningstagandet sätter press på amerikanska katolska presidentkandidater.   

  I det första kapitlet i dokumentet tar påven upp de problem som han anser finns. Jorden jämförs med en hög av smuts på grund av de hundratals miljoner ton avfall som skapas varje år. I avsnittet om klimatförändringarna hänvisar påven till forskningen. Han skriver att vetenskapen är överens om att den globala uppvärmningen pågår och han skriver även att många forskningsrapporter säger att mänskliga utsläpp av växthusgaser är orsaken till den globala uppvärmningen. Utsläppen av koldioxid behöver minska betydligt, enligt dokumentet.

  Det finns det ett tydligt socialt perspektiv i dokumentet och påven återkommer flera gånger till att den rika världen har orsakat de flesta problem och därför har en ekologisk skuld till den fattigare delen av världen. Marknadskrafterna kan inte lösa miljöproblemen och iden om en evig eller obegränsad tillväxt bygger på en lögn om planetens obegränsade resurser, skriver han. Samtidigt som påvens kritik mot marknadskrafterna kan framstå som vänster så finns det även en del konservatism i dokumentet. Exempel på det är skrivelser om att omsorg om naturen inte går att förena med att försvara abort och att slösaktig konsumtion kopplas till familjens kris.

  I dokumentet finns en kluven syn på teknisk utveckling. Det står att teknik och vetenskap kan förbättra människors liv och att de är fantastiska produkter av den mänskliga kreativiteten. Men det står även att teknik ger de med kunskap och ekonomiska resurser en dominans över resten av mänskligheten och hela världen. Den tilltro till teknik, som påven menar kännetecknar vår tid, kritiseras och den tekniska och ekonomiska tillväxten pekas ut som roten till dagens problem.

  Påven är tydlig med att andra arter har ett egenvärde och att de inte endast är resurser för människan och det slås fast att vi har ingen rätt att utrota andra arter samt alla arter är beroende av varandra.

  Avsnittet om lösningar är rätt så generell. Men bland annat så skriver påven om behovet att byta livsstil och överkomma individualism. Behovet av att utbilda människor i miljöfrågor lyfts fram som något som kan kan leda till miljövänliga beslut som exempelvis att undvika användandet av plast och papper, minska vattenkonsumtionen, sortera sopor, visa respekt för andra levande varelser, resa med kollektivtrafik och stänga av onödiga lampor.

  Kommentarer och reaktioner

  FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon skriver att han välkomnar dokumentet. Ordföranden för FN:s klimatkonvention, Christiana Figueras, tackar påven på Twitter och skriver att ställningstagandet kommer att få stor betydelse.  Världsbankens president Jim Young Kim välkomnar påvens dokument och skriver att det är en stark påminnelse om sambandet mellan klimatförändringar och fattigdom. Även Kyrkornas världsråd och Greenpeace har välkomnat dokumentet och flera klimatforskare har uttalat sig positivt om det.

  Påvens utspel är också intressant i och med att det sätter press på katolska amerikanska presidentkandidater, skriver The New York Times. Minst fem katoliker ser ut att ställa upp i valet för att bli republikanernas presidentkandidat. Bland dem finns Jeb Bush och Marco Rubio som uttryckt sig klimatskeptiskt. Jeb Bush kommenterade encyclicalen med han inte formar sin politik i ekonomiska frågor utifrån vad hans biskop eller påve säger. En opinionsundersökning visar att 47 procent av de amerikanska katolikerna anser att människan orsakar den klimatförändringarna, men enligt opinionsundersökningen så anser endast en fjärdedel av de katolska republikanerna att människan orsakar klimatförändringarna. I det katolska och kolberoende Polen har reaktionen varit blandad. En del i Polen välkomnar ställningstagandet och en del är negativa till dokumentet och ser det som ”anti-kol”, skriver EurActiv.

   

   

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.