Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Rapport: Stora miljöfördelar med att odla linser i vetet

  Ny forskning pekar på vinster för både miljön och böndernas lönsamhet med att samodla spannmål och baljväxter. Ett mindre specialiserat jordbruk kan nämligen leda både till ökad hållbarhet och större skördar. 

  En ny studie visar att om alla ettåriga baljväxter, som till exempel linser, ärtor och bönor, skulle börja samodlas tillsammans med spannmål så skulle den globala användningen av kvävegödsel kunna minska med så mycket som 26 procent.

  Detta eftersom baljväxterna gynnar annan växtlighet genom sin symbios med bakterier som fixerar kväve från luften.

  Samodling skulle på så sätt bidra till en minskning av jordbrukets klimatpåverkan, då hälften av sektorns utsläpp i dagsläget kommer just från industriell kvävefixering. 

  Det skulle också kunna minska kväveläckaget som driver på övergödningen av vattendrag då en större del av odlingen skulle kunna baseras på cirkulär kväveanvändning. 

  Ytterligare en vinst med ett samodlingssystem är att övergången från monokultur till samodling kan leda till minskade angrepp av skadedjur och ogräs. Detta innebär att behovet av att använda kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket också skulle minska. 

  Enligt forskningen har systemet med samodling också fördelen att den ökar den totala skördemängden, vilket gör att en övergång till denna odlingssmetod globalt skulle frigöra över 115 miljoner hektar land.

  På så vis är odlingssystemet ett exempel på agroekologiska metoder som både gynnar hållbarhet och en intensifierad produktion.

  Att odla två olika grödor på samma fält är också en riskminimeringsstrategi som kan gynna bönder när klimatkrisen leder till förändrade nederbördsmönster och ökad torka.

  Ett hinder för att införa odlingssystemet är jordbrukets höga grad av mekanisering, vilken motarbetar en snabb omställning då till exempel skördemaskiner är anpassade efter dagens ensidiga odlingssystem.

  I dagsläget härrör omkring 12 procent av växthusgasutsläppen globalt från jordbruket. Sektorn är en av dem som har störst enskild påverkan både på klimatet och på miljön.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.