Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Råstasjön skyddas – i alla fall tills vidare

  Solna kommun har velat bygga bostäder vid sjön, men Mark- och miljööverdomstolen menar att detaljplanen strider mot strandskyddet.

  – Jag är mycket lättad över domstolens beslut. Inventeringar vid sjön visar ju att det finns fler än 190 fågelarter och 340 växtarter. En stor del av sjöns mångfald skulle inte ha klarat sig på ett mycket mindre område, säger Florian Reitmann, ordförande i Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, i ett pressmeddelande.

  Supermiljöbloggen har flera gånger skrivit om planerna på att bygga bostäder vid Råstasjön i Solna. Tidigare har länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godkänt den detaljplan som funnits, men Mark- och miljööverdomstolen är av en annan uppfattning, och skriver i ett pressmeddelande:

  Detaljplanen antogs av Solna kommun i juni 2014. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 600-700 lägenheter med ett visst inslag av andra lokaler samt att länka samman Arenastaden med omgivningen och säkerställa tillgängligheten till Råstasjön. En del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom strandskyddat område och kommunen hade upphävt strandskyddet inom detta område.

  Efter att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godtagit detaljplanen överklagades denna till Mark- och miljööverdomstolen av Hyresgästföreningen, Världsnaturfonden samt Naturskyddsföreningarna i Stockholms län och Solna-Sundbyberg. Föreningarna ansåg bl.a. att planen strider mot strandskyddsbestämmelserna.

  Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det område inom detaljplanen där strandskyddet upphävs inte tagits i anspråk på ett sätt som medför att området saknar betydelse för strandskyddets syften. Visserligen avser detaljplanen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det har dock inte visats att det saknas möjligheter att tillgodose detta intresse utanför strandskyddat område. Mot den bakgrunden finns det inte förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.

  SVT Nyheter Stockholm skriver att beslutet går att överklaga, och att det då blir Högsta domstolen som avgör om ärendet ska tas upp på nytt.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.