Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Regeringen förbereder kontrollstation 2015

  Regeringen har nu påbörjat arbetet med att kontrollera huruvida Sverige kommer att leva upp till de energi- och klimatpolitiska målen för 2020.

  Enligt 2009 års klimatproposition ska Sverige minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020 jämfört med 1990, i sektorn som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Två tredjedelar av utsläppsminskningarna ska göras i Sverige och resten i utvecklingsländer. Hittills har Sverige minskat utsläppen med 20 procent sedan 1990, enligt Naturvårdsverket. Kontrollstationen för 2015 ska dessutom säkerställa att Sverige är på rätt väg till att nå visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp 2050 samt om en ”fossiloberoende fordonsflotta till 2030”.

  Enligt Naturvårdsverkets ”Färdplan 2050” så har vi goda chanser att nå klimatmålen för 2020. Svårigheten ligger i att minska utsläppen ytterligare till 2050. Per capita utsläppen måste minska från dagens ca 7 till 2 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) runt 2050 med en världsbefolkning på 9 miljarder och ytterligare till 0,5-1 ton CO2e i slutet av detta århundrade. Enligt pressmeddelandet om kontrollstation 2015 från Miljödepartementet så säger Miljöminister Lena Ek att ”Ambitionen är att ha förslag till nya eller justerade styrmedel färdiga i samband med budgetpropositionen hösten 2015”. Därmed finns möjligheten för regeringen att skjuta på de svåra frågorna tills efter valet 2014.

  Bästa Miljöminister Lena Ek, vänta inte tills efter valet 2014 med att prata om de svåra klimatfrågorna. Klimatet väntar inte på oss.

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.