Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Regeringen kunde minska utsläppen med över en miljon ton – lät bli

  Vänsterpartiets Jens Holm menar att regeringens agerande i klimatfrågan är förbryllande. Nu ställer han miljöminister Lena Ek (C) till svars.

  I förra veckan kom en ny rapport från Riksrevisionen, Klimat för pengarna? (pdf). Här framgår att den svenska regeringen i februari i år beslutade sig för att sälja 1,3 miljoner överblivna utsläppsrätter. I stället för att låta utsläppsrätterna frysa inne, och därmed hindra 1,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter från att nå atmosfären, så sålde alltså regeringen utsläppsrätterna vidare till företag som nu kan använda sig av dessa.

  Jens Holm, Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson, är kritisk till agerandet. I en interpellationsfråga till miljöminister Lena Ek som lämnades in under torsdagen skriver Holm att försäljningen framstår som förbryllande. Holm menar även att försäljningen står helt i strid med rekommendationer som kommit från expertmyndigheterna Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

  I sin fråga till miljöministern, som ska diskuteras i riksdagen i slutet av januari, skriver Holm:

  När regeringen nu har sålt överskott inom EU:s handelssystem aktualiseras frågan om vilken principiell hållning Sverige egentligen har inom handelssystemen med utsläppsrätter (både EU:s och det som  finns inom FN).

  ***

  I Riksrevisionens rapport framgår på sid. 61:

  Åtgärder som påverkar antalet utsläppsrätter (taket) i handelssystemet:

  Kan exempelvis avse att medlemsstaterna låter utsläppsrätter som de förfogar över frysa inne. Sverige hade denna möjlighet ifråga om kvarvarande utsläppsrätter i reserven för nya deltagare i handelssystemet under den andra handelsperioden (2008–2012). Regeringen gav 2013 Energimyndigheten i uppdrag att sälja de kvarvarande utsläppsrätterna i reserven. Antalet kvarvarande utsläppsrätter uppgick till cirka 1,3 miljoner (motsvarande 1,3 miljoner ton utsläpp). Enligt EU:s bestämmelser har anläggningar i handelssystemet rätt att omvandla kvarvarande utsläppsrätter från den andra handelsperioden till utsläppsrätter i den tredje handelsperioden. Medlemsstater har inte den möjligheten. Det finns inga tvingande EU-regler om att medlemsstaterna ska sälja kvarvarande utsläppsrätter från sina reserver för den andra handelsperioden. Regeringen hade kunnat låta utsläppsrätterna i Sveriges reserv frysa inne, så att utsläppsrätterna inte hade kunnat utnyttjas i handelssystemet. En sådan åtgärd hade bidragit till motsvarande mängd minskade utsläpp på EU-nivå. Istället såldes utsläppsrätterna i reserven till företag som kan spara dessa till kommande period.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.