Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Regeringen vill inte ha kartläggning av subventioner till fossila bränslen

  Subventionerna till fossila bränslen i Sverige beräknas uppgå till ca 45 miljarder kr per år men trots detta vill regeringen inte kartlägga kostnaderna enligt regleringsbrevet till Naturvårdsverket för 2013. 

  Enligt en studie från Naturvårdsverket från 2005, som uppdaterades 2011, uppgick de miljöskadliga subventionerna till ca 48 miljarder kr 2010, i form av direkta överföringar, gynnsamma villkor och skatteförmåner. Det finns ingen internationellt vedertagen definition av subventioner, men generellt handlar det om förmånliga villkor. De miljöskadliga subventionerna och förmånerna i Sverige riktar sig framför allt till tre sektorer; jordbruk, transport och energi. Största andelen gick till transportsektorn.

  För att kunna göra något åt problemet behövs fortsatta kartläggningar av dessa subventioner. I regeringens regleringsbrev till Naturvårdsverket för 2013 ingår endast att kartlägga icke-skatterelaterade miljöskadliga subventioner och att utarbeta en handledning för myndigheter att ”kartlägga och analysera icke-skatterelaterade potentiellt miljöskadliga subventioner inom sina respektive verksamhetsområden”. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet 31 mars. Men detta detta leder till att många subventioner missas, då subventionerna till fossila bränslen i Sverige är huvudsakligen skatterelaterade.

  Kartläggningen från 2011 visar att transportsektorn som genererar ca en tredjedel av utsläppen i Sverige, beräknades få subventioner värda 25 miljarder kr år 2010. Då är inte vägunderhåll eller infrastruktursatsningar inräknade. Men reseavdraget som avser resekostnader till och från arbete som överstiger 9000 kr per år är en av de största posterna. Enligt Naturvårdsverket uppgick skatteavvikelsen för reseavdraget till 4,3 miljarder kr 2010. År 2009 var det ca 950 000 personer som yrkade avdrag, och enligt Naturvårdsverket så finns det en risk att ”Avdragets utformning kan fungera som ett incitament för ökad biltransport, då transportkostnaderna sänks och kostnaderna för kollektivtransport sällan överstiger 9000 kr.” En studie av reseavdraget visar att det framförallt används av män med höga inkomster i utkanterna av storstadsregioner, att det förekommer ett utbrett fusk med avdraget och att det vore mer lämpligt med ett avståndsberoende reseavdrag som i Norge.

  Andra kostsamma poster är skatteavvikelsen för lägre skatt till diesel som 2010 uppgick till 8,8 miljarder kr. Tack och lov har denna skillnad minskat genom att skatten på dieselolja höjts från 2011. Men skatteavvikelser kvarstår. Två andra sektorer inom transportsektorn som erhåller förmånliga villkor är sjöfarten och flyget. Inrikes och utrikes flyg är befriade från skatt på bränsle och skatteavvikelsen beräknades uppgå till 5 miljarder kr 2010. Dessa är exempel på skatterelaterade subventioner till fossila bränslen, som regeringen inte har för avsikt att kartlägga. Beloppen ovan kan jämföras med kostnaden för elcertifikat till förnyelsebar energi som uppgick till ca 5 miljarder kr 2010 och som är det viktigaste styrmedlet för förnyelsebar energi i Sverige, enligt en rapport från regeringen till EU kommissionen.

  Om vi i Sverige ska ha en rimlig chans att minska våra utsläpp så måste vi börja fasa ut dessa subventioner till fossila bränslen, och då behövs fortsatta kartläggningar av problemet i sin helhet. 

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.