Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Föreningen Gröna mobilister har skickat ut en enkät till samtliga riksdagspartier inför valet, för att undersöka inställningen till sex aktuella mobilitetsfrågor. Sammanställningen av svaren visar partiernas olika uppfattningar och förslag på områden som transporteffektivitet, laddinfrastruktur, förbud mot fossilbilar och ursprungsmärkning av drivmedel.

  I Gröna mobilisters valenkät får partierna svara på frågor inom sex huvudområden: laddinfrastruktur, transporteffektivitet, ursprungsmärkning för drivmedel, förbud mot fossilbilar/fossila bränslen, reduktionsplikten och det långsiktiga målet om klimatneutrala och hållbara transporter och vad som krävs för att uppnå det.

  Laddinfrastruktur

  Gröna mobilister frågade partierna om staten, regionerna eller kommunerna aktivt bör stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur. Alla riksdagspartier uppgav att de vill se fler statliga satsningar på laddinfrastruktur i Sverige, men förslagen och fokusområdena skiljer sig åt. 

  Vänsterpartiet sticker ut med sitt förslag om ett enhetligt, nationellt nät av laddstationer som ägs av staten. Centerpartiet särskiljer sig genom att betona att satsningar på fler lösningar än elektrifiering behövs, såsom biogas och vätgas. Moderaterna anger inga specifika lösningsförslag utan endast en föreslagen investering på en miljard kronor per år 2022-2024 för att bygga ut laddinfrastrukturen för bilar och lastbilar.

  Transporteffektivitet

  I Klimaträttsutredningens slutbetänkande presenteras ett rad förslag för att realisera en mobilitetsplanering som leder till ett transporteffektivt samhälle. Partierna fick ta ställning till tre av dessa förslag:

  • Trafikverket ska få en ny myndighetsinstruktion som innefattar skapandet av ett transporteffektivt samhälle
  • Transportinfrastrukturplaner ska bidra till att bilismen minskar 
  • Staten ska få medfinansiera kommunala och regionala åtgärder som minskar behovet av vägbyggen.

  Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill genomföra alla dessa tre förslag. Övriga partier säger nej eller tvekar.

  Ursprungsmärkning av drivmedel 

  2020 hade över 60 procent av den bensin och diesel som såldes i Sverige okänt ursprung utanför EU/EES. Stora mängder fossila drivmedel tillverkade av rysk olja eller gas kan komma in i Sverige utan att vi vet om det. 

  Alla partier utom två kommer verka för att EU ska göra alla fossila drivmedel spårbara och ursprungsmärkta. Det är Kristdemokraterna och Socialdemokraterna som tvekar.

  Samtidigt har Energimyndigheten presenterat en utredning som föreslår en miljödeklaration av nya bilar som innefattar utsläpp under hela fordonets livscykel. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna vill se en sådan deklaration, medan övriga partier ännu inte tagit ställning.

  Förbud mot fossilbilar

  På frågan om förbud mot fossilbilar är skillnaderna mellan partierna stora. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet vill se ett förbud inom EU mot försäljning av nya personbilar med förbränningsmotor, dock med vissa undantag. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att biogasbilar ska undantas från förbudet, och Socialdemokraterna vill att laddhybrider ska få fortsätta säljas. 

  Liberalerna uppger att de kan gå med på ett förbud mot nya bilar med förbränningsmotor, men ser hellre ett förbud mot “nya bilar som drivs av bensin och diesel”. Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna vill inte se något EU-förbud mot nya bilar med förbränningsmotor, men däremot vill Moderaterna att EU ska sätta ett sista datum för nyförsäljning av bilar som drivs av fossila bränslen 2030.

  Reduktionsplikten 

  Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats. Klimatpåverkan från diesel ska minska med 66 procent till 2030 och klimatpåverkan med bensin ska minska med 28 procent. Det ska uppnås genom inblandning av biodrivmedel eller andra fossilfria drivmedel.

  När lagen antogs i juni 2021 hade den stöd av alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna – nu är det bara Socialdemokraterna och Centerpartiet som vill fullfölja reduktionsplikten enligt den ursprungliga planen. Miljöpartiet vill ha ännu mer ambitiösa nivåer: 94 procents minskning för såväl bensin som diesel. Övriga partier vill behålla systemet men sänka reduktionsnivåerna. Sverigedemokraterna vill dra ner dem mest och vill med andra ord öka den fossila andelen avsevärt.*

  *Fotnot: i juni 2022 röstade riksdagen om regeringens förslag om en pausad planerad höjning av reduktionsplikten för 2023, för att undvika för höga bränslekostnader. Samtliga partier utom MP och SD röstade ja. MP lade ner sina röster och SD röstade nej. Läs mer om beslutet här.

  Det långsiktiga hållbarhetsmålet

  En hållbar omställning av samhället kräver en stor förändring och människors vardag kommer att påverkas. Utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 – hittills har de minskat med 27 procent. Vi står inför en stor omställning om vi ska uppnå klimatmålen och skiftet till ett transporteffektivt samhälle. 

  I syfte att undersöka om riksdagspartierna inser att omställningen har ett pris, och om de är beredda att prata öppet med sina väljare om detta, ställde Gröna Mobilister frågan “anser ni att en livsstilsförändring är nödvändig för att uppnå det långsiktiga målet om klimatneutrala och hållbara transporter?”. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna svarade ja, medan Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna svarade nej. 

  Slutbedömning: vilka partier har bäst politik?

  Gröna mobilister skriver att deras enkätfrågor inte är heltäckande, och att de därför inte vill rangordna partiernas arbete för hållbar mobilitet. Däremot bedömer de partierna och deras politik i enskilda frågor.

  På området transporteffektivitet och hållbar mobilitetsplanering bedöms Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet ha bäst politik. Samma partier hamnar i topp när det gäller stärkt konsumentmakt genom ursprungsmärkning och spårning av drivmedel. 

  När det gäller reduktionsplikten uppger Gröna mobilister att bedömningen är svår, eftersom budskapen är många och förslagen kortsiktiga. De landar i att de partier som vill behålla eller stärka reduktionsplikten rankar högst, vilket innebär Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet. 

  Avslutningsvis gör Gröna mobilister bedömningen att de partier som säger att livsstilsförändringar kommer bli nödvändiga troligtvis kommer att hålla fast vid sin långsiktiga politik, och att de därför kan vara mer pålitliga. I det här avseendet är det alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som får bäst omdöme.

  Ta del av hela rapporten här.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.