Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Satsningar i budgeten för att minska PFAS

  Vackert paket, men fult innehåll: regeringens budget för 2023 kan bli ännu ett dråpslag för miljöarbetet. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 en förlängning av arbetet för en giftfri miljö med satsningar för att minska spridning av ”evighetskemikalien” PFAS. Det är ytterligare en viktig satsning i en rekordstor budget för klimat och miljö. Frågan är om det räcker.

  Som SMB rapporterade i fredags satsar regeringen 12 miljarder extra till miljö- och klimatsatsningar och därmed blir det en historisk budgetsatsning för 2022 på 22 miljarder till miljön.

  En del i satsningen berör en förlängning av Kemikalieinspektionens arbete för miljömål Giftfri Miljö som myndigheten ansvarar för och flera åtgärder för att minska spridningen av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS som EU och fler länder vill se ett totalförbud av.

  På inrådan av bland annat Sverige förbjöd EU nyligen 200 PFAS-kemikalier från och med februari år 2023 och Kemikalieinspektionen samarbetar nu med andra kemikaliemyndigheter i EU för att få fram ett formellt förbud som bedöms kunna träda i kraft år 2025. Nyligen lämnade dessa myndigheter in en så kallad avsiktsförklaring till Europeiska kemikaliemyndigheten Echa om ett förbud.

  För att säkerställa en fortsatt hög ambition inom kemikalieområdet föreslår regeringen att Kemikalieinspektionen får ett tillskott på 25 miljoner kronor per år 2023 och 2024. Regeringen vill även se att myndigheten blir ansvarig myndighet för marknadskontroll inom kemikalieområdet. För detta arbete föreslår regeringen att Kemikalieinspektionens anslag stärks med 15 miljoner kronor år 2022.

  Regeringen ser det fortsatta arbetet för en giftfri miljö som oerhört angeläget:

  Giftiga ämnen återfinns överallt i vår vardag, och spridningen av dem drabbar såväl människors hälsa som naturen. Nu förlänger vi flera insatser för en giftfri miljö och tar krafttag för att minska spridningen av PFAS, säger miljö- och klimatminister Per Bolund

  Regeringen vill även se en minskad spridning av PFAS i miljön och föreslår en satsning om totalt 25 miljoner kronor år 2022. Regeringen vill genom satsningen öka åtgärdstakten för sanering av områden som förorenats av PFAS, stödja teknikutveckling och få tillstånd mer forskning på området för att fylla de kunskapsluckor som fortsatt finns.

  PFAS är en stor och komplex grupp på mellan 5 000 och 9 000 ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. En växande mängd vetenskaplig forskning tyder på att hela klassen är giftig för människor och djur och lagras i miljön.

  Det finns fler än 1 100 förorenade områden i Sverige som utgör en mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Enligt en uppmärksammad undersökning som Naturskyddsföreningen presenterade i höstas har minst två miljoner svenskar för mycket PFAS i dricksvattnet och i april i år föll domen i det så kallade PFAS-målet i Blekinge tingsrätt som visar på problemen med att läckage av brandskum från försvarets flygflottiljer kan nå vattentäkter.

  Regeringen vill nu att fler av de mest förorenade områdena ska åtgärdas. I budgetpropositionen för 2021 genomförde regeringen en stor ökning av saneringsanslaget för att åtgärda de mest förorenade områdena på land, samt i hav och vatten. På grund av pandemin har flera projekt blivit försenade och medlen har inte kunnat användas som tänkt. Regeringen föreslår därför en senareläggning av delar av ökningen för 2021 till 2022 genom att öka anslaget 2022 med 150 miljoner.

  Däremot avstår regeringen från att införa en tidigare aviserad kemikalieskatt på kemikalier i textilier och skor som skulle ha inbringat statskassan ungefär en miljard. Detta samtidigt som klimat- och miljösatsningen särskilt betonade att det är en högt prioriterad fråga för regeringen att minska förekomsten av farliga kemikalier i vardagen med hänvisning till de utmaningar som den ökande e-handeln medför vad gäller kontrollen av kemikalier i varor.

  Som SMB kunde skriva om nyligen fann Kemikalieinspektionen i en tillsynsrapport av vardagsprodukter att 76 procent av dem innehöll PFAS och när Greenpeace undersökte PFAS i friluftskläder fann de ämnena i nio av tio testade produkter.

  Regeringens satsning är en god ambition, men mer behövs fortfarande.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.