Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  För första gången har forskare kunnat kartlägga alla de nio planetära gränserna. Därmed ges en fullständig bild av de globala processer och system som upprätthåller planetens stabilitet och resiliens. Dessvärre är bilden nedslående med sex av nio gränser redan passerade. 

  År 2009 presenterade en internationell forskargrupp ett ramverk som identifierade nio processer som ansågs avgörande för att upprätthålla stabiliteten och motståndskraften hos jordsystemet som helhet (se faktaruta).

  Dessa processer benämndes planetära gränser och studien fick stor uppmärksamhet och skapade en bredare debatt kring människans påverkan på klimat, miljö och ekosystem. Studien kunde konstatera att tre av dessa gränser redan var passerade: klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och flöden av kväve och fosfor.

  Ytterligare gränser passerade

  Sex år senare kunde samma grupp av forskare i en uppdaterad analys konstatera att även den planetära gränsen om förändrad markanvändning hade överskridits. Efter denna uppdatering har sedan andra forskargrupper lyckats bedöma de planetära gränserna för plast och nya kemiska substanser och vatten och kunnat konstatera att båda dessa gränser överskridits, förutom det som forskarna kallar för ”grönt vatten”, det vill säga det vatten som finns tillgängligt för växter i form av regn och fukt i marken.

  I en ny studie uppdaterar nu Rockström och kollegor sin bedömning från 2015 i en studie i tidskriften Science Advances. De kan bekräfta de nya gränserna och därmed har nu sex av nio planetära gränser passerats samtidigt med mänsklig påverkan på alla gränser. 

  Sex planetära gränser överskrids för närvarande

  Med den nya studien kan forskarna för första gången ge en fullständig bild av alla nio globala processer och system som upprätthåller planetens stabilitet och resiliens. 

  Nya vetenskapliga bevis gör det även möjligt för dem att kvantifiera gränsen för aerosoler i atmosfären. Denna gräns har enligt den nya bedömningen inte överskridits på global nivå ännu, men på regional nivå har luftpartikelföroreningar redan visat sig kunna påverka monsunsystemen. Studien introducerar även ett nytt sätt för att utvärdera biosfärens integritet. Utvärderingen visar att denna gräns överskreds redan under slutet av 1800-talet när det globala jord- och skogsbruket genomgick sina första stora expansioner.

  Vi närmar oss kritiska trösklar för ekosystemen

  Att en planetär gräns överskrids innebär visserligen inte att drastiska förändringar kommer att ske över en natt, men när allt fler överskrids samtidigt är det ett tydligt tecken på att vi snabbt närmar oss kritiska trösklar med stor risk för människor och de ekosystem vi är en del av.

  Johan Rockström, numera chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) och medförfattare betonar allvaret i vad uppdateringen visar: 

  Den här uppdateringen av planetens gränser visar tydligt att jorden är en patient som mår allt sämre, eftersom trycket på planeten ökar och vitala gränser överskrids. Vi vet inte hur länge vi kan fortsätta att överskrida dessa viktiga gränser utan att de sammanlagda påfrestningarna leder till oåterkalleliga globala förändringar och skador.

  Rockström menar att de ser allt tydligare tecken på att hela planetens resiliens nu minskar när planetära gränser överskrids, vilket för oss närmare globala tippningspunkter och stänger fönstret för att klara målet på en uppvärmning på 1,5 °C. 

  Men, som författarna nämner, det finns effektiva åtgärder för att vända processen. Gränsen för ozonnedbrytning överskreds på 1990-talet, men tack vare globala initiativ, katalyserade av Montrealprotokollet, är denna gräns nu inte längre överskriden.

  Om det inte var tydligt innan betonar den nya studien hur viktigt det är att inte förvärra läget ytterligare för jordens system, utan att istället jobba för att vända denna negativa trend. Det kommer kräva kraftfull politik och beslutsamhet. Något som vi dessvärre inte ser mycket av just nu.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!