Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Skogsstyrelsen får ny generaldirektör – som menar att generationsmålet Levande skogar inte kan nås

  Skogsstyrelsens generaldirektör bröt mot svensk grundlag och hemlighöll information som skulle varit offentlig, konstaterar JO. Foto: Skogforsk

  Samtidigt är det just Skogsstyrelsens uppgift att verka för att målet nås.

  På en pressträff under torsdagen meddelade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att regeringen utnämnt Herman Sundqvist till ny generaldirektör och chef för Skogsstyrelsen. Herman Sundqvist kommer närmast från Sveaskog där han varit skogschef.

  En av de uppgifter som nu hamnar på den nya generaldirektörens bord är arbetet med miljömålet Levande skogar. På myndighetens hemsida kan man läsa:

  Skogsstyrelsen har till uppgift att verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Denna uppgift genomsyrar i stort sett hela Skogsstyrelsens verksamhet.

  Men Skogsstyrelsen konstaterar också att målen just nu inte ser ut att nås:

  Levande skogar är ett av de mål som inte kommer att nås med dagens förutsättningar. I korthet visar utvärderingen att befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder inte räcker till för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020.

  För den som följt Herman Sundqvists blogg står det klart att regeringen nu har tillsatt en generaldirektör som menar att att Levande skogar handlar om ”ouppnåeliga visioner” där målet inte ens kan nås. Bland annat går det att läsa i ett inlägg från i januari förra året:

  Med de kriterier som satts upp för generationsmålet Levande skogar KAN det inte nås till år 2020 om så allt skogsbruk upphör. Inte ens om all mänsklig verksamhet i Sverige upphör nås målet. Vem bryr sig i förlängningen om ett sådant mål?

  I en debattartikel på Altinget utvecklar Herman Sundqvist resonemanget:

  [D]en främsta anledningen till att målet inte nås till år 2020 även om skogsbruket upphör, är att tiden är kort och att det ofta saknas kunskap – eller intresse – av att bedöma vilken effekt de naturvårdsinsatser som har gjorts och görs kommer att få i framtiden.

  När Herman Sundqvist förra året skrev ett inlägg om Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av miljömålet Levande skogar ger han också en rejäl känga till miljörörelsen, särskilt då Naturskyddsföreningen. I sitt remissvar (pdf) skriver föreningen bland annat att man inte delar Skogsstyrelsens bedömning att utvecklingen av miljötillståndet är neutral, utan att det i stället ”givet den pågående fragmenteringen av värdefulla skogsområden, habitatförlust, hög skadefrekvens på hänsynskrävande biotoper m.m. borde utvecklingen snarare bedömas vara negativ”. Något Herman Sundqvist kommenterar på följande sätt:

  Innehållet i olika organisationers remissvar är som regel förutsägbara och så är det även denna gång. Till exempel är SNF kritiska till och ifrågasätter nästan undantagslöst när Skogsstyrelsen ger positiva beskrivningar av hur miljötillståndet i skogen utvecklas. Det är inte konstigt eftersom uppfattningar om ouppnådda miljömål, behov av ytterligare skydd, missvisande underlag  etc är själva grunden för att motivera deras verksamhet. Om SNF ansåg att allt vore frid och fröjd i skogen så skulle medlemsantalet sannolikt inte öka.

  Herman Sundqvist skriver i ett inlägg att han ”vill se en rejäl utvärdering av miljömålskonceptet”.

   

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.