Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Snart blir det olagligt att strunta i klimatet

  Foto: Chris Potter

  Idag presenterade statsminister Stefan Löfven (S) och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin (MP) ett förslag till ett nytt klimatpolitiskt ramverk för Sverige.
  Förslaget består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.
  Klimatlag

  • Innebär att regeringen och kommande regeringars klimatpolitik måste utgå från klimatlagen
  • Regeringen måste varje år presentera en klimatredovisning i samband med budgeten
  • Regeringen ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan vart fjärde år.

  Klimatmål

  • Senast år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Utsläppen från svenskt territorium ska då vara 85 procent lägre än 1990. För att bli klimatneutrala får åtgärder som ökat koldioxidupptag i skog och mark och åtgärder i andra länder räknas med.
  • Utsläppen i Sverige från de källor som inte finns med i EU:s system för handel med utsläppsrätter ska vara minst 63 procent lägre än vad utsläppen var 1990 och senast år 2040 vara minst 75 procent lägre. De källor som inte finns med i EU:s system för handel med utsläppsrätter är i först hand transporter, arbetsmaskiner, jordbruk, bostäder och lokaler samt mindre industri- och energianläggningar.
  • Utsläppen från transporter, förutom flyg, ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att flyg inte finns med i det målet är att det finns med i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

  Klimatpolitiskt råd

  • Det klimatpolitiska rådet ska göra en oberoende utvärdering om hurvida regeringens klimatpolitik är förenlig med klimatmålen.

  Förslaget till klimatpolitiskt ramverk bygger på Miljömålsberedningens överenskommelse som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, samt i vissa delar även Vänsterpartiet, står bakom.
  Regeringens förslag är att klimatlagen ska gälla från 1 januari 2018. Lagrådet ska nu granska förslaget och därefter ska en proposition läggas fram i mars.
  Stefan Löfven säger att:

  Klimatlagen är historisk och innebär ett epokskifte för Sverige. Precis som vi ska ha ordning och reda i finanspolitiken så behövs ordning i klimatpolitiken. Det här är den viktigaste reform som vår generations politiker kommer att göra för Sveriges unga, våra barn och barnbarn. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

  Isabella Lövin säger att:

  Nu är det slut på godtycket i klimatpoltiken. Att en stor majoritet av riksdagen står bakom ramverket ger långsiktighet och stabilitet, det är precis vad klimatpolitiken behöver. Omställningen ger enorma möjligheter i form av jobb, bättre hälsa och konkurrenskraft.

  Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl säger:

  Beslutet att regeringens klimatarbete ska övervakas av en oberoende expertpanel i det klimatpolitiska rådet är särskilt viktigt. Hur det kommer att se ut får vi se. Miljömålsberedningen förslag om ett tvärvetenskapligt sammansatt expertorgan skulle garantera att vetenskap får styra klimatpolitiken snarare än politiska nycker eller särintressen.

  och tillägger:

  De nuvarande målen för netto nollutsläpp 2045 ska betraktas som ett golv. Ska vi nå Parisavtalets mål måste Sverige minska utsläppen ännu snabbare. Förslaget om en klimatlag kan bli en försäkran om att svensk klimatpolitik kan öka sina ambitioner och att klimatansvar måste genomsyra alla politiska beslut.

   

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.