Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Starkt negativ trend för dagfjärilar i Europa

  Den senaste rapporten från organisationen Butterfly Conservation Europe, med titeln The European Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2009, visar på att mängden dagfjärilar fortsätter minska kraftigt, populationen har minskat med 70% från 1990 års nivå, i Europa.

  Av de 17 arter som inventeras för att sammanställa ett index för europeisk fjärilsfauna är tio minskande, två är stabila och för de övriga fem är trenden otydlig. Orsaken till den kraftiga minskningen är framförallt förändringar av det europeiska kulturlandskapet. En av de viktigaste miljöerna för fjärilar och en mängd andra djur och växter är de gräsmarker som formats genom århundraden av bete och slåtter. Dessa marker förändras nu genom ett intensifierat jordbruk där gräsmarker omvandlas till åker eller gödslas, alternativt överges och får växa igen i de fall där det inte är lönsamt att slåttra eller hålla djur på bete längre. Detta leder till att att den totala ytan av mark där fjärilar kan leva minskar, men också till att de få platser som blir kvar blir mer isolerade från varandra. Detta försvårar återkolonisering om populationen på en plats dör ut, samt gör det svårare för individer från växande populationer att hitta nya områden att kolonisera.
  Det är viktigt att komma ihåg att färre dagfjärilar inte bara är dåliga nyheter just eftersom den insektsgruppen försvinner utan framförallt att minskningen är ett tecken på att landskapet i sin helhet håller på att förändras i negativ riktning. Fjärilar är en bra indikator på kulturlandskapets tillstånd och när dom minskar kan vi utgå ifrån att samma landskapsförändringar även drabbar andra mer svårövervakade organismer och att landskapet alltså utarmas mer än vad som bara syns utifrån inventeringen av dagfjärilar.

  Nu är ni förstås upprörda och kanske lite chockade och vill göra något åt situationen. Ett första steg tycker jag är att läsa rapporten som nämns här om ni vill ha lite mer koll; nästa steg är att ta reda på hur man kan gynna dagfjärilar i sin egen närmiljö. Vill man hjälpa till att samla in fakta om hur fjärilspopulationerna mår kan man anmäla sig till svensk dagfjärilsövervakning och hjälpa till att inventera fjärilar på sin hemort.
  Förutom detta kan man ju också ta upp kampen för en radikalt annorlunda jordbrukspolitik och mot exploatering av värdefull natur.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.