Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Stöd för utfasning av fossilsubventioner i riksdagen

  Supermiljöbloggen har frågat de miljöpolitiska talespersonerna i riksdagen vad de tycker om subventioner till fossila bränslen i Sverige. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns ett starkt stöd för att fasa ut miljöskadliga subventioner.

  OECD har identifierat subventioner till fossila bränslen i Sverige som uppgick till ca 19 miljarder SEK 2011. Dessa är framförallt undantag och nedsättningar från koldioxid och energiskatten. Förmånliga villkor för energianvändning av fossila bränslen försvårar möjligheterna för Sverige att minska koldioxidutsläppen. Sverige är ett av många länder i världen som ger omfattande subventioner till fossila bränslen. Supermiljöbloggen har tidigare uppmärksammat problemet internationellt och i Sverige.

  I en förfrågan till de miljöpolitiska talespersonerna i riksdagen har vi fått svar från Matilda Ernkrans (S), Irene Oskarsson (KD), Anita Brodén (FP), Helena Leander (MP) och Jens Holm (V). Förfrågan har också skickats till Lars Hjälmered (M) och Roger Tiefensee (C), men vi väntar fortfarande på deras svar.

  Samtliga svarande anser att subventioner till fossila bränslen är ett omfattande problem i Sverige. Irene Oskarsson från KD betonar dock att vi är på väg åt rätt håll, eftersom ”Alliansen i flera steg minskat den stora skillnad mellan diesel- och bensinskatt som vi ärvde från de rödgröna åren”. På frågan om ” Vilka subventioner till fossila bränslen som OECD har identifierat i Sverige vill ert parti fasa ut?”, så svarar Matilda Ernkrans (S) att utfasningen av subventioner som för närvarande pågår är positiv, samt att “detta bör fortsätta och undantagen avskaffas helt.” Jens Holm (V) svarar att ”alla miljöskadliga subventioner som inte uppfyller ett klart socio-ekonomiskt värde ska fasas ut”, men att partiet inte har konkreta förslag för vilka subventioner som ska fasas ut. Irene Oskarsson svarar att “Utvecklingen bör också fortsätta mot en större likriktning av bensin- och dieselskatten, men det ska ske successivt så att effekterna blir rimliga både för hushåll och näringsliv”. Helena Leander (MP) menar att det är mest angeläget att “ta bort skattefriheten för flyget” genom införande av en särskild flygskatt.

  På frågan om “Vilka hinder ser ni för utfasning av de subventioner som bör fasas ut?”, så svarar Matilda Ernkrans (S) att “Vi måste ju ha människor med oss i omställningen och alla åtgärder måste ju vägas utifrån kostnader och effekter.” Irene Oskarsson (KD) och Helena Leander (MP) menar båda att det finns en risk för koldioxidläckage, dvs att företag flyttar från Sverige på grund av höga klimatskatter. Dock menar Helena Leander att denna rädsla ofta är överdriven. Även Anita Brodén betonar risken med koldioxidläckage och menar att ”Snedvriden konkurrens kan uppstå, varför det är nödvändigt med gemensamma globala/ alt. EU-beslut”. Jens Holm (V) betonar risken med att “Ibland kan utfasning krocka med andra ändamål ex vis glesbygdhänsyn”.

  På den sista frågan om “Hur kan Sverige visa ledarskap i frågan om att fasa ut subventioner till fossila bränslen i internationella sammanhang?”, så svarar Matilda Ernkrans att “Det är viktigt att driva frågorna i EU”. Irene Oskarsson menar att ”Sverige behöver fortsatt visa att det går att förena höga miljöambitioner och utsläppsminskningar med en god ekonomisk tillväxt.”  Helena Leander skriver att “Här som på andra områden brukar det enklaste vara att själv göra det man vill att andra ska göra”, och Jens Holm menar att  “Det är inte bara miljöministern som måste driva frågan, utan även finansministern”.

  Sammanfattningsvis verkar det som att stödet är starkt för att Sverige ska fortsätta fasa ut subventionerna till fossila bränslen. Vi ser fram emot fler konkreta förslag inför valet 2014!

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra