Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Största företagen oroas allt mer av klimatet

  På bara ett år har oron för klimatförändringar hos de största globala företagen ökat med 10 procent.  Mer än 80 procent ser idag klimatförändringarna som ett hot mot deras företagande. Det kommer författarna fram till i den årliga rapporten Carbon Disclosure Project (CDP).

  Av de 379 av 500 företag som deltagit menar 78 procent att klimatförändringarna är något som idag integreras i deras affärsplaner. Även det är en ökning med 10 procent från förra året.
  Troliga orsaker till de tydliga attitydförändringarna är de senaste årens väderkatastrofer. Torka i USA, översvämningar i Storbritannien, Japan och Thailand samt eldsvådor i Ryssland har påverkat både ekonomier och företag.
  Men även om de största företagen blir allt mer medvetna om klimatförändringarnas risker finns det ett glapp mellan attityd och agerande. Sedan 2009 har utsläppen från de största globala företagen minskat med 14 procent. Men det tycks inte vara ett resultat av medvetet handlande för att stävja klimatförändringarna. Endast två femtedelar av företagen menar att de senaste årens minskade utsläpp varit medvetna. Istället är det främst den ekonomiska krisen som som ligger bakom minskningen. I genomsnitt har de stora företagen mål om att minska sina utsläpp med 1 procent per år. En minskning med 4 procent per år är det som behövs för att den globala temperaturen inte ska stiga med mer än 2 grader. Anledningen till glappet mellan attityd och agerande uppskattas till att handla om brist på politiskt ledarskap, enligt rapportens författare. Brist på ambitiös lagstiftning och tydliga mål nämns bland annat som orsaker.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.