Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Stort utbildingsbehov inom byggsektorn

  Enligt Energimyndigheten står byggnader och lokaler gemensamt för 40 procent av energikonsumtionen i Sverige. Om vi ska lyckas nå våra miljömål krävs därför fortsatta insatser för energieffektivisering. Men för att detta ska lyckas krävs höjd kompetens bland de yrkesaktiva inom byggsektorn, visar en rapport från EU projektet ”Build Up Skills”.

  Byggsektorns årsomsättning i Sverige motsvarade år 2010 ca 8 procent av BNP och sysselsatte samma år 305 000 personer, vilket motsvarar 7 procent av alla förvärvsarbetande. Att ställa om byggsektorn till att bli mer klimatsmart är nyckel för att nå EU:s klimatmål och EU har därför beslutat att all nybyggnation ska vara ”näranollhus” samt att omfattande renoveringar ska leda till ökad energieffektivisering från och med 2020. Avgörande för att nå dessa mål är att höja kompetensen bland de som jobbar inom sektorn. Därför har EU startat projektet ”Build Up Skills”, handlingsplaner har utarbetats för varje medlemsland, och rapporten om Sverige visar att det föreligger omfattande utbildningsbehov.

  Efterfrågan på kompetens inom klimatsmart byggande finns, men behovet av vidareutbildning är stort. Rapporten om Sverige från ”Build Up Skills” visar att ca 100 000 byggarbetare och hantverkare behöver fortbildas och 2000 yrkeslärare behöver utbildning för att klara kraven. I projektgruppen som leder arbetet ingår Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier, Byggnads, m.fl. och arbetsgruppen har beslutat att det krävs en grundläggande vidareutbildning och förändringar i branschens vidareutbildningar för att uppfylla utbilda yrkeskåren.

  I Naturvårdsverkets ”Färdplan 2050” som stakar ut en strategi för hur Sverige ska kunna bli ett land utan nettoutsläpp år 2050, så står uppvärmning av byggnader och lokaler endast för 3 procent av utsläppen i Sverige. Tack vare utbyggd fjärrvärme har Sverige lyckats minska utsläppen kraftigt från byggnader. Och enligt Naturvårdsverket är nuvarande styrmedel tillräckliga för att minska utsläppen från byggnader och lokaler.

  Men behovet av att utbilda de yrkesaktiva inom byggsektorn som nyckel för energieffektivisering får inte glömmas bort! Om Sverige ska få en ökad andel energi från elektricitet till transportsektorn i framtiden så krävs stora energieffektiviseringar inom byggsektorn för att frigöra den energin.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.