(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.

Svavel: Regeringen oense med expertmyndighet

Turerna kring fartygens svavelutsläpp fortsätter. Nu visar det sig att regeringens linje går emot sin egen expertmyndighet.

Vi har tidigare rapporterat om EU-kommissionens planer på att skärpa gränserna för hur mycket svavel fartygsbränslen får innehålla. Den föreslagna skärpningen utlöste en konflikt i regeringen eftersom den moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd motsatte sig skärpningen medan miljöminister Andreas Carlgren och hans efterträdare Lena Ek, båda centerpartister, menade att skärpningen skulle genomföras. Vinnare i den kraftmätningen blev motståndarna till kommissionens förslag.

Den nybildade Havs- och Vattenmyndigheten är mer positiv till att lagstifta om lägre svavelhalter. I sitt remissvar säger man bland annat att:

En skärpning av bränslekraven enligt EU-kommissionens förslag bedöms medföra förbättrade förutsättningar för att uppnå de av Sveriges riksdag beslutade miljömålen ”levande sjöar och vattendrag” samt ”bara naturlig försurning”. De två miljömålen innebär att Sveriges sjöar och vattendrag inom en nära framtid ska uppvisa minst god ekologisk status med avseende på försurning enligt
vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) (5). För att uppnå dessa mål måste problemet med försurade ytvatten minska, framför allt genom internationella åtgärder mot försurande atmosfäriska utsläpp.

Man betonar också att en positiv bieffekt av bättre fartygsbränslen är minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar.

SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

Läs vad vi vill göra
Tipsa!

Tipsa oss

Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

Läs vad vi vill göra
Du kan nu spara nyheter!

Lägg till något för att läsa senare eller att kunna återkomma till.

OBS! De sparas endast i den här webbläsaren.