Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Svensk tillväxt – på klimatets bekostnad

  SCB publicerade idag sin statistik för Sveriges BNP det fjärde kvartalet 2010. Den ekonomiska tillväxten slog rekord med 7.3 % jämfört emot samma kvartal förra året. Men samtidigt som exempelvis DN hyllar utvecklingen så finns det skäl att problematisera tillväxten.

  SCB skriver bland annat ”Produktionen inom näringslivet ökade med 9,9 procent. De varuproducerande branscherna ökade med knappt 17 procent och tjänstebranscherna med 6,5 procent”. Att produktionen av varor ökar mycket snabbare än produktionen av tjänster är mycket problematiskt, då varor generellt sett ger högre utsläpp än tjänster. Ett vanligt argument för att tillväxt inte behöver vara ohållbart är just att vi kan ställa om till att konsumera mer tjänster istället för varor (något som dock tillbakavisas i länken ovan). Men en sådan utveckling ser vi alltså inte idag.

  SCB skriver vidare: Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 4,3 procent. Utgifter för inköp av bilar gav även detta kvartal störst bidrag till utvecklingen.Effekterna av den ökade bilförsäljningen har supermiljöbloggen redan rapporterat om, trots en ökad försäljning av miljöbilar så ökar ändå utsläppen.

  Dessutom uppgick sparkvoten för förra kvartalet, alltså hur mycket av hushållens disponibla inkomst som de väljer att spara istället för att konsumera, till -1,8 procent. Det innebär alltså att den ökade konsumtion som hushållen ägnade sig åt skedde åtminstone delvis via lånade pengar. Knappast långsiktigt hållbart. Både 90-talets finanskris och IT-bubblan 2001 föregicks förresten av en negativ sparkvot. Just saying…

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.