Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Sverige klarar inte utsläppsmålen för fosfor

  Enligt internationella mål måste Sverige minska fosforutsläppen till maximalt 308 ton per år. Nu visar en ny rapport beställd av Havs- och Vattenmyndigheten att utsläppen uppgick till 780 ton under 2014.

  370 ton är naturligt läckage, medan vi människor är ansvariga för att 410 ton fosfor har släppts ut i vad som kallas Egentliga Östersjön, alltså mellan Ålands hav och de danska sunden. Det betyder att det totala målet på 308 ton i praktiken blir omöjligt att uppnå.

  Utsläpp av fosfor och kväve i hav, sjöar och vattendrag leder till övergödning, som i sin tur leder till att livsmiljön för djur och växter blir förstörd.

  – För Sveriges del betyder det här att vi måste hålla belastningen till andra havsområden väl under belastningstaken för att kompensera för de näringsämnen som belastar Egentliga Östersjön, om vi ska skapa en Östersjö utan övergödning, säger Lars Sonesten som är forskare vid SLU.

  Sonesten är också ordförande i en grupp som arbetar med övergödning i HELCOM, som är Östersjöländernas plattform för att rädda Östersjön. HELCOM har tagit fram handlingplanen Baltic Sea Action Plan, och det är dit som resultaten från den nya forskningen rapporteras.

  Fosfor är ett mineral och näringsämne som finns i jorden, och som behövs för att växter ska kunna växa. När jorden brukas i stor skala så måste fosfor tillsättas för att vi ska kunna odla. I rapporten har forskare tittat på olika sätt att använda mark, och hur den påverkar läckaget av fosfor. De största utsläppen kommer från jordbruk och skogsbruk, men då räknar man också med utsläppen från den naturliga nedbrytningen av döda växter. De direkt mänskliga utsläppen kommer främst från jordbruket, kommunala reningsverk och olika industrier.

  Läckagen beror på många olika faktorer, såsom jordsammansättning och grundvattensförhållanden. SLU har därför tagit fram en karta över olika mark- och jordtyper i hela Sverige. En sådan karta skulle sedan kunna användas så att dessa faktorer vägs in när beslutsfattare på kommunerna bestämmer hur marken ska användas.

  Sverige ser inte ut att kunna möta EU:s havsmiljödirektiv om att Östersjön ska ska ha god miljöstatus 2020. Övergödningen av Östersjön är en av orsakerna till att ekosystemet i havet är i mycket dåligt skick.

  Samtidigt som enorma mängder fosfor släpps ut på fel ställen så menar många forskare att bristen på fosfor är en av de största riskfaktorerna för framtida matsäkerhet, eftersom ämnet finns i konstgödsel som används i det industriella jordbruket. Att hitta lösningar för hur vi återför fosforn till jorden i ett slutet kretslopp är därför en av framtidens stora utmaningar.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.