Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt Nyheter

  Tidigare vd för skogsbolag: ”Ompröva bruksmetoderna och rädda mångfalden”

  Att spara mer träd med ett naturanpassas skogsbruk är nödvändigt, hävdar nu tidigare vd inom skogsindustrin. Foto: Leif Öster

  Svenskt skogsbruk måste omdefiniera vad som är god avkastning och naturanpassas för att klara den biologiska mångfalden – och för att uppfylla lagens krav. Det skriver Åke Wikström, tidigare vd inom skogsindustrin och medlem i Ingenjörsvetenskapsakademien i ett debattinlägg.

  Det är i Svenska Dagbladet som Wikström sjunger ut om det svenska skogsbrukets allvarliga brister när det gäller att klara mångfalden.

  Wikström ställer frågan om dagens skogspolitik alls bedrivs i enlighet med dagens kunskap, eller med själva portalmeningen i 1993 års skogsvårdslag:

  Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. 

  Hans eget svar är att så knappast är fallet. Det enda mått som idag används för att definiera avkastning är avverkningsvolym, vilket är tveksamt när det finns så många andra värden. Ett exempel på god avkastning skulle även kunna vara hög vedtäthet. Men denna är idag sjunkande, vilket lett till sämre timmeregenskaper och lägre energivärde. Även definitionen av biologisk mångfald är bristfällig, påpekar debattören:

  Det har visat sig att just den osynliga mångfalden är av avgörande betydelse för skogens välmående. Forskningen har under senare årtionden visat att träden är helt beroende av mykorrhizan, det vill säga symbiosen mellan svampar och träd. Denna symbios är beroende av kontinuitet och drabbas om denna bryts helt eller delvis genom att träden avlägsnats.

  Dagens skyddsåtgärder i skogsbruket, som högstubbar, kantzoner och små sparade reservat på ett kalhygge, kan rentav vara till mer skada än nytta, menar Åke Wikström. Han pekar på att det krävs mycket större hänsyn och större sparade skogsarealer för att inte det viktiga samspelet mellan träd och alla tusentals organismer i marken ska störas.

  En annan stor osäkerhetsfaktor i det här sammanhanget är skogarnas långa omloppstid på cirka 100 år. Det gör att vi saknar kunskap om de långsiktiga effekterna av att förstöra samspelet, betonar han.

  Ny svensk studie visar vikten av att spara fler träd

  Wikström hänvisar bland annat till en studie Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU gjort tillsammans med skogsbranschens eget forskningsinstitut Skogsforsk. Rapporten pekar på betydelsen av ökat hänsynstagande vid avverkning för att öka överlevnaden av de viktiga mykorrhizasvamparna.

  Enligt rapporten som publicerades i fjol förbättrades överlevnaden mycket kraftigt för svamparna på marker där hälften av träden sparades, jämfört med glest placerade, enstaka ”hänsynsträd” enligt dagens ”skyddsmetod.” Dessutom fanns fler arter kvar av svampar som är effektivare näringsförmedlare till träden.

  Den tidigare vd:n för pappersmasseföretagen Obbola respektive Iggesunds Bruk avslutar med att mana skogsbranschen och politiken till ett rejält omtag, så snart som möjligt:

  Jag anser att det är hög tid att ompröva våra metoder i skogsbruket och successivt ställa om till ett mer natur­anpassat sådant. Med en rik mångfald, både synlig och osynlig, säkerställs långsiktigt en god avkastning av allehanda värden. Först då lever vi upp till lagens portal­paragraf.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.