Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  En styrelseledamot vars arbetsplats motverkade EU:s nya klimatmål. Två fossilbackade lobbyorganisationer som ville stoppa Kyotoprotokollet. Tankesmedjan Timbro har flera kontakter i Bryssel som försökt sinka EU:s klimatomställning.


  Läs övriga delar av SMB:s granskning av landets största tankesmedja.
  Första delen: Tankesmedjan som fördröjer Sveriges klimatomställning
  Tredje delen: Svenskt Näringslivs inflytande i media – vilseleder om klimatet
  Fjärde delen: Svenskt Näringslivs kamp mot miljörörelsen: en historisk genomgång


  Timbro tillhör arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och har sedan 70-talet format opinion och påverkat svensk politik. 2017 rankades de som en av världens 100 mest inflytelserika tankesmedjor. 

  I en studie av Adrienne Sörbom, professor på Södertörns högskola som forskat om politikens organisering i tankesmedjor, beskriver en tidigare chef på Timbro synen på sitt arbete.

  Det finns liksom en agenda som man försöker driva på. Det är inte så att man går upp varje morgon och liksom ”jag är helt nollställd, nu ska jag ta reda på sanningen”, utan man driver så att säga en agenda på ett eller annat sätt.

  Som Supermiljöbloggen tidigare berättat är Timbro medlem i flera internationella nätverk som finansieras av fossilindustrin, såsom Atlas Network och Institute of Economic Affairs. Fossilindustrin jobbar hårt för att påverka opinionen kring klimatförändringar samt motverka utfasning av fossil energi och infrastruktur. 

  Timbros bidrag i klimatfrågan har länge varit densamma – färre regleringar och svagare miljölagstiftning för företag och industri. 

  Ellen Gustafsson, klimat- och miljöansvarig på Timbro, säger att Sverige borde fokusera mer på andra länders utsläpp.

  De här internationella satsningarna, det är något man redan satsar på idag (…) Jag tycker att Sverige borde göra mer för att sätta press på andra länder att sänka sina egna utsläpp.

  Trots ambitionerna om att underlätta internationell klimatomställning har profiler inom Timbro vid ett flertal tillfällen arbetat för organisationer som försökt hindra och fördröja EU:s klimatsatsningar. 

  Kolkraftverk i Polen. Foto: Pibwl CC3.0

  Styrelseledamoten lobbade mot EU:s Green New Deal 

  Timbros finansiär Svenskt Näringsliv ingår i BusinessEurope, en mäktig lobbygrupp i Bryssel. BusinessEurope är en av EU:s största arbetsgivarorganisationer och företräder fossilbolag som Shell, ExxonMobil, BP, och Total. 

  2017 tillträdde svenska Anna-Lena Bohm som ordförande för en av BusinessEuropes kommittéer, där hon sedan arbetade fram till juni 2021. Svenskt Näringsliv beskrev tjänsten som ett ”toppjobb”. Under samma period satt Bohm som ledamot i Timbros styrelse. 

  Läckta dokument visar hur BusinessEurope under EU:s arbete med att förnya klimatmålen uppmanade till motsättning mot ambitiösare klimatpolitik. Enligt BusinessEuropes officiella hållning borde EU satsa på fossilgas och behålla de gamla utsläppsmålen om 40 procents utsläppsminskning till 2030. 

  När målen slutligen klubbades i parlamentet förra sommaren landade det på 55 procent utsläppsminskning till 2030 istället för de 65-70 procent som både forskningen och parlamentets huvudförhandlare ansåg behövas

  I ett underlag för att bestämma BusinessEuropes linje i klimatfrågan listade organisationen ett antal strategier för att sinka de nya klimatmålen: ifrågasätta legitimiteten i beslutsprocesser, sprida oro om ekonomisk risk  och fokusera på andra regioners utsläpp, bland annat.

  BusinessEurope uppmanade även EU-kommissionen att pausa “icke-nödvändiga” klimatsatsningar för att lägga kunna lägga mer resurser på covid-19-pandemin. Ordföranden för BusinessEurope har personligen lobbat mot EU-kommissionens ordförande för att företag ska få behålla gratis utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandel. 

  Ellen Gustafsson känner inte till att organisationen där Timbros styrelseledamot haft en ledande position motarbetat unionens klimatarbete.

  Jag är faktiskt inte insatt i just det fallet. Jag hade behövt mer information för att säga något om det.

  SMB har utan framgång sökt BusinessEurope för en kommentar. 

  Timbro och Kyotoprotokollet

  För att minska globala utsläpp av växthusgaser slöt en stor del av världens länder 1997 den internationella överenskommelsen Kyotoprotokollet, Parisavtalets föregångare. Kyotoprotokollet trädde i kraft 2005. Poängen var att medlemsländer frivilligt skulle sänka sina utsläpp. Industriländer – som historiskt släppt ut mest – hade störst ansvar.

  År 2004 startades European Enterprise Institute (EEI), där två Timbroanknutna personer personer var involverade. Johnny Munkhammar var vid tiden programchef på Timbro och blev verksam som forskningschef på EEI. Han var även aktiv inom Moderaterna och Folkpartiet. 

  Gunnar Hökmark var chef för Timbro Idé 1987-1991. Han blev medgrundare till EEI samma år som han tillträdde i Europaparlamentet för Moderaterna. Han är idag ordförande för tankesmedjan Frivärld som, precis som Timbro, finansieras av Svenskt Näringsliv.

  Gunnar Hökmark (M) Foto: Pressbild.

  I en debattartikel i Timbros tidning Smedjan hösten 2019 skrev Hökmark att Sverige redan tar klimatfrågan på allvar, och att det som krävs bara är en omställning från fossila bränslen.

  Tvärtemot mot vad debatten ibland antyder är klimatfrågan inte nyupptäckt. Den är inte heller försummad. (…) Det handlar om att få en hel värld att vilja förändra för att utvecklas ekonomiskt, tekniskt och energimässigt så att fossila bränslen stannar under jorden.

  Så lät det inte när Hökmark lobbade i Bryssel. Läckta dokument visar hur EEI i samarbete med aktörer sponsrade av fossilindustrin bedrev en omfattande kampanj mot införandet av Kyotoprotokollet under tiden som Hökmark satt som medordförande. 

  En av nyckelspelarna i kampanjen var EEI:s chef för externa relationer, Chris Horner. Horner har under sin karriär mottagit donationer från kolbolag och är även ansluten till The Heartland Institute. Heartland är till stor del sponsrat av fossilindustrin och en av de mest inflytelserika rösterna inom den globala klimatförnekardebatten.

  Horners strategi var att bygga en allians av forskare, lobbyister, företag, och tankesmedjor som gemensamt skulle så tvivel kring allvaret med klimatförändringar och påvisa hur Kyotoprotokollet skulle skada europeisk tillväxt. 

  På Gunnar Hökmarks hemsida listas alla hans tidigare roller inom politiken och näringslivet. Hans inblandning i EEI nämns inte.

  En liknande kampanj mot Kyotoprotokollet drevs av den Brysselbaserade tankesmedjan Centre for New Europe (CNE) där före detta Timbrochefen Mattias Bengtsson satt i styrelsen. CNE har mottagit stora donationer från ExxonMobil.

  CNE anordnade bland annat en workshop för EU-parlamentariker där de varnade för hur Kyotoprotokollet både skulle vara för dyrt och ineffektivt. Tillställningen skedde i samarbete med Istituto Bruno Leoni och Institut Economique Molinari, två av nio tankesmedjor tillhörande nätverket Epicenter – där även Timbro ingår.

  ExxonMobil inför EU-rätt

  ExxonMobil är ett av världens största oljebolag och en av de absolut främsta finansiärerna av organisationer som sår tvivel om klimatförändringar och fördröjer omställningen. Oljebolaget har donerat pengar till flera organisationer med kopplingar till Timbro och har sedan 2010 spenderat nästan 400 miljoner kronor på lobbyarbete enbart i EU.

  Intervjuer med tidigare anställda på ExxonMobil visar hur företaget förstod sambandet mellan fossila utsläpp och varmare temperaturer sedan 1977 och sedan medvetet undanhållit forskningsresultat. Deras egna 40 år gamla klimatmodeller visade sig stämma och de lyckades nästan exakt förespå de temperaturer och koldioxidhalter vi ser idag.

  2019 hölls den första EU-rättegången någonsin mot klimatförnekelse där ExxonMobil skulle stå till svars för sina försök att vilseleda världen och förhindra omställning. VD:n på ExxonMobil, Darren Woods, var kallad till rättegången men vägrade att dyka upp.

  Detta ledde till en formell begäran att förhindra framtida lobbyism från oljegiganten i Europaparlamentet. Trots omfattande påtryckningar från politiker och organisationer blev begäran avslagen.

  Klimatfördröjare på framfart i Europaparlamentet 

  En studie visar hur 7 av 21 högerpopulistiska partier i Europaparlamentet – däribland Sverigedemokraterna – öppet förnekar eller är skeptiska till vetenskapen bakom klimatförändringarna. Forskarna bakom studien varnar för att utvecklingen kan påverka klimatomställningen, eftersom höger- och extremhögerpartier i större utsträckningen röstar mot klimatrelaterade åtgärder. 

  I flera granskningar av miljöpolitiken inför senaste EU-valet får de svenska högerpartierna Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna genomgående väldigt låga betyg för sina voteringar under mandatperioden. 

  Samtidigt fortsätter påverkansarbetet från fossilindustrin. I en rapport från Corporate Europe Observatory som släpptes i oktober förra året beräknades hur stora summor världens fem största olje-, och gasbolag och deras lobbygrupper lagt på politisk påverkan. Tillsammans har de spenderat över två miljarder kronor på lobbying i EU sedan 2010. 


  Läs övriga delar av SMB:s granskning av landets största tankesmedja.
  Första delen: Tankesmedjan som fördröjer Sveriges klimatomställning
  Tredje delen: Svenskt Näringslivs inflytande i media – vilseleder om klimatet
  Fjärde delen: Svenskt Näringslivs kamp mot miljörörelsen: en historisk genomgång


  Faktarutan

  Om tankesmedjor
  Tankesmedjors syfte är att genom idédebatt, forskning och lobbying påverka opinionen hos beslutsfattare och allmänhet. Tankesmedjorna verkar som frontorganisationer för de intressen som ligger bakom och finansieringen är ofta dold. De finns över hela det politiska spektrumet. Exempel på svenska tankesmedjor är Timbro, Fores, Katalys och Arena idé.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!