Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Tio åtgärder för att rädda haven

  Miljö & Utveckling rapporter idag och FN som har kommit med en lista på tio åtgärdsplaner för rädda haven. Rapporten är ett samarbete mellan FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, UNESCO:s mellanstatliga oceanografiska kommission IOC, den internationella sjöfartsorganisationen IMO och FN:s utvecklingsprogram UNDP. Förhoppningen är att planen går ingom på Rio+20 konferensen i juni. De ti förbättringsförslagen är:

  1. Möjliggöra för den globala handeln med utsläppsrätter att även inkludera kolinlagring från haven (en så kallad blå utsläppsmarknad), med syfte att skapa direkta ekonomiska fördelar av att skydda marina livsmiljöer.
  2. Fylla luckor i regleringen av världshaven genom att stärka FN:s havsrättskonvention (UNCLOS).
  3. Stödja en utveckling av gröna ekonomier bland små önationer.
  4. Satsa på forskning kring försurningen av haven – hur anpassning och utsläppsminskning kan ske.
  5. Stärka institutioner för vetenskaplig övervakning av havs- och kustområden.
  6. Reformera och stärka organisationer som arbetar med regional förvaltning av haven.
  7. Främja hållbart fiske och fiskodling.
  8. Stärka det juridiska ramverket för att bemöta problemet med främmande arter i vattenmiljöer.
  9. Minska utsläppen och förbättra återcirkuleringen av näringsämnen (exempelvis från konstgödsel och avloppsvatten) genom reglering och ekonomiska styrmedel.
  10. Stärka samordningen, samstämmigheten och effektiviteten i FN:s system kring havsrelaterade frågor.

  Supermiljöbloggen har tidigare rapporterat om svenska steg i rätt – och fel – riktning. Tyvärr drar besluten ofta ut på tiden och vi måste öka takten om vi ska rädda världshaven.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.