Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Den globala upphettningen kan göra det svårt för insekter att både reproducera sig och att överleva. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

  De ökade utsläppen av växthusgaser på jorden börjar få allt tydligare konsekvenser. Bland annat har antalet värmeböljor blivit fler och värre sedan 1950-talet, enligt en studie i Nature Communications, och antas förvärras ytterligare under fortsatt global upphettning. Vissa arter är mer känsliga än andra för denna utveckling. Insekter kan exempelvis inte reglera sin egen kroppstemperatur, utan påverkas i stället starkt av temperaturen i den närmaste omgivningen. Därmed riskerar de få svårt att hantera allt högre temperaturer och lättare drabbas av överhettning i en allt varmare värld.

  Nu har forskare vid Lunds universitet visat i en studie i PNAS att både överlevnaden och förmågan att reproducera sig påverkas kraftigt av ökande temperaturer – även i områden högt uppe på norra halvklotet. Därmed verkar det finnas en temperaturberoende konflikt mellan överlevnad å ena sidan och förmågan att fortplanta sig å den andra.

  För att studera anpassningsförmåga till temperaturförändringar i omgivningen, använde forskarna sig av en kombination av fältstudier och infraröd kamerateknik (termografi). Tekniken gör det möjligt att mäta individers kroppstemperatur under naturliga förhållanden som sedan kan relateras till överlevnad och reproduktionsframgång.

  Genom att undersöka två närbesläktade arter av jungfrusländor i Sverige kunde forskarna se att sländornas överlevnad är hög vid relativt låga temperaturer runt 15­–20 C°, men att reproduktionsförmågan däremot når sin topp vid temperaturer mellan 20 och 30 C° beroende på art.

  Studien visar också att sländornas förmåga att hantera värmerelaterad stress är begränsad. Som alla ryggradslösa djur är de växelvarma (kallblodiga) och beroende av yttre källor som solen eller varma stenar för att höja kroppstemperaturen. Utöver insekter tillhör även fiskar, groddjur och reptiler växelvarma djur.

  Därmed utmanar forskningen en populär teori om att djurs plasticitet, det vill säga deras individuella flexibilitet, kan hjälpa dem att överleva under svårare miljöförhållanden.

  Tidigare forskningsstudier har visat att nästan hälften av världens insekter riskerar utrotas på grund av klimatförändringar och vårt sätt att producera mat genom hög användning av bekämpningsmedel. Det blir därmed alltmer tydligt att den biologiska mångfalden befinner sig i kris och i nästan fritt fall. Nyligen kom Världsnaturfondens WWF Living Planet Report 2020 som visade att ryggradsdjuren i världen minskat med 68 procent på mindre än 50 år.

  Det är därför oroväckande att forskares varning att vi befinner oss i det sjätte massutdöendet inte tas på mer allvar eller hörsammats mer. Hur allvarligare kan en utveckling egentligen framställas?

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!