Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Vad ska vi med skogen till? – Del 1

  Hur är det egentligen ställt med det svenska skogsbruket? Varför vill regeringen skydda mer skog? Miljöorganisationer, gräsrotsinitiativ och nu även företag kritiserar de stora skogsbolagen för att använda ohållbara metoder och förvillande marknadsföring. Men hur ligger det till? Är det inte bra för klimatet med trädplantering, träprodukter och mer biobränsle? Och är det inte väldigt olönsamt att bevara skog? Supermiljöbloggen reder ut det i den här temaserien om skogen i fyra delar!

  Del 1 – att skydda eller inte skydda skogen

  Regeringen har beslutat om en stor satsning på 20 miljoner kronor per år till att skydda mer skog genom att återuppta inventering av skogar med höga naturvärden. Detta efter att Skogsstyrelsen tidigare upphört med dessa inventeringar under 2017 med argumentet att ”det skulle stoppa avverkningarna”. Naturskyddsföreningen och Greenpeace kritiserade inventeringsstoppet och kallade det en ”miljöskandal utan dess like”. Men nu ska inventeringen alltså sättas igång igen.

  Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Skogsstyrelsens inventeringsarbete är viktigt för att vi ska få ett bra kunskapsunderlag, säger miljöminister Karolina Skog.

  Skogsägare har tidigare uttryckt missnöje över att regeringen väljer att skydda alltmer skog, utan att kompensera markägarna för förlusten. Det gäller framförallt fjällnära skog. Många markägare har oroats över värdet på sin mark då man inte längre kan bruka den.
  I ljuset av detta blir regeringens största satsning ändå de 250 miljoner kronor per år som ska gå till ersättning för områdesskydd för att kompensera skogsägare som har skog med höga naturvärden.

  För mig är det viktigt att inte skogsägarna kommer i kläm, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

  Dagens Industri skriver om regeringens beslut om att skydda mer skog, vilket stoppar nya miljardinvesteringar i skogsindustrin. Det gäller bland annat planer på ett enormt bioraffinaderi i Örnsköldsvik. Där är tänkt att producera nya klimatsmarta produkter av förnybart material – svensk skog. Tanken är att det ska kunna ersätta produkter av fossil olja (såsom plast) och därför kunna konkurrera på världsmarknaden.
  Enligt beräkningar skulle bioraffinaderiet omvandla uppemot 8 miljoner kubikmeter trä från svenska skogar per år. Det skulle i så fall innebära att hela 10 procent mer skogsvirke behöver avverkas, från dagens 85 miljoner till nästan 100 miljoner kubikmeter. Statsminister Stefan Löfven har uttalat sig positivt inför denna ökning, medan Miljöpartiet och miljöminister Karolina Skog menar att avverkningen inte kan öka.
  Henrik Sjölund, VD för skogsbolaget Holmen ser en tydlig konflikt mellan ambitionen att skydda skog och ambitionen att öka uttaget av skogsvirke:

  Klimatfrågan är den största utmaningen vi står inför, och vi har med vår skog egentligen en jättemöjlighet att bidra till omställningen, men då kan man inte göra hela Sverige till ett naturreservat.

  Så vad finns det för argument för att skydda skogen respektive för att avverka densamma? Detta ska vi titta på i denna temaserie. Eftersom skogen har så många nyttor har vi valt att dela upp de kommande delarna i tre teman:

  • Klimatet
  • Biologisk mångfald
  • Immateriella värden

  I nästa del av vår skogsserie tar vi en titt på hur klimatsmart det svenska skogsbruket är, eller inte är…
   
   
   

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.