Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Vänsterpartiets miljöpolitik under luppen: Individen är inte problemet

  Många partier utger sig för att vara gröna. Alltför sällan blir miljöpolitiken granskad och förmedlad på ett tillgängligt sätt. Vänsterpartiet säger att de är ”det nya klimatpartiet!”, men vad innebär det i verkligheten?

  TLDR/Snabb sammanfattning av vänsterpartiets miljöpolitik: 

  Gillar:

  • Förnybara energikällor & energieffektivisering
  • Utjämning av resursanvändning (Globalt, och från klass-  och genusperspektiv)
  • Styrmedel (bland annat koldioxidskatt)
  • Naturområden

  Gillar inte:

  • Kärnkraft
  • GMO
  • Utsläpp från konsumtion

  Tycker:

  • Att politikerna bör göra mer
  • Att företagen och industrierna bör tvingas att ta större ansvar

  Åsikterna

  Jonas Sjöstedt
  Jonas Sjöstedt Foto: Ainali

  Vänsterpartiet skriver att klimatet är vår tids ödesfråga. De vill skärpa utsläppsmålen och se till att Sverige tar ett större ansvar. De vill avveckla kärnkraften och tycker att den ska fasas ut successivt med hänsyn till sysselsättning och välfärd. Ersättningen ska vara energieffektivisering och el från förnybara energikällor. De diggar inte uranbrytning.

  Kärnkraften är ju en brytfråga, och då menar jag inte bara uranutvinningen. Den har en tendens att dela miljörörelsen, och om den är möjlig att fasa ut utan påverkan på sysselsättning och välfärd finns det en kostnadsfråga kvar i debatten. Kärnkraften ses som billig och många anser att den svenska kärnkraften är tillräckligt säker för att föredra framför förnybara energikällor som kan ge dyrare priser.

  De vill arbeta för att konsumtionens påverkan på utsläppen kraftigt ska minska och att den ekonomiska politiken inte ska prioritera ökad materiell konsumtion för de som är välbeställda. De anser att varken individen själv eller marknaden kommer att kunna lösa de stora utmaningar vi står inför. Istället tycker Vänsterpartiet att gemensamma lösningar i form av investeringar samt att det krävs styrmedel med utgångspunkten att förorenaren betalar. De vill verka för att EU ska bli en GMO-fri zon.

  Här har vi fler kniviga frågor. GMO-debatten blir större för var dag som går, där vissa anser att risken med GMO inte är värt vinsten och andra anser att vi inte kan klara framtiden utan det. Konsumtionsfrågan är fortfarande kontroversiell i fråga om sysselsättning och tillväxt, men inte ens klimatskeptikerna tror att vi har resurser i all oändlighet.

  Jämställd miljöpolitik

  I partiprogrammet tar Vänsterpartiet upp jämlikhetsfrågorna kopplat till miljö där deras ställning tydligt visar att de är ett vänsterparti.

  Ny teknik och användning av ekologiskt förnyelsebara produkter kan möjliggöra en omställning till ett mer hållbart samhälle. Men de som förbrukar mest måste också ställa om mest, så att fördelningen av jordens resurser blir mer rättvis. Detta gäller både i Sverige och på ett globalt plan.

  Begreppet rättvist miljöutrymme innefattar även en rättvis fördelning mellan kvinnor och män. Män konsumerar idag mycket mer resurser än kvinnor. Av jordens fattigaste, och därmed de som har tillgång till minst resurser, är 70 procent kvinnor. Männen som grupp måste därför i minska sin resursförbrukning för att möjliggöra för kvinnor att öka sin förbrukning.

  Några av Vänsterpartiets mål i punktform:

  • Vänsterpartiet vill skärpa det svenska utsläppsmålet till 45 procent till 2020.
  • De vill att Sverige ska vara ett land med nollutsläpp år 2050.
  • De vill höja koldioxidskatt, flygskatt och kilometerskatt på långtradartransporter.
  • De skriver att de vill satsa 2 miljarder mer än regeringen de kommande tre åren för att skydda och sköta värdefulla naturområden, främst skogar, och hotade arter.

  Det sammanfattar alltså mycket av det som står på hemsidan. Ungdomspartiet känns väldigt likt om än lite mer bitskt, och har även startat sidan Klimatsolidaritet.

  Boven i dramat är företagen och industrierna som sätter vinstintresset före miljön och det samhällssystem som möjliggör miljöförstöringen, inte individen. Så länge företagen tillåts göra vinst på ett produktionssätt som förstör miljön, kommer problemet att bestå.

  Så sammanfattningen av partiets inställning kan uttryckas som att det är politikens och företagens ansvar att fixa det här, inte individens. Detta styrks av en utredning gjord av Nordiska ministerrådet. De är även åt det mer försiktiga hållet i frågan om kärnkraft och GMO.

  Tillväxtfrågan

  Men är inte vänsterpartiet känt för att vara lite mer raljanta? En känslig fråga partiledaren Jonas Sjöstedt uttalar sig om är tillväxt. I ett inlägg på Vänsterpartiet Lerums hemsida skriver han om att klimatet är viktigare än tillväxten:

  För att nå ett hållbart samhälle måste vi också lämna idén bakom oss att den eviga tillväxten är samhällets mål och mening.

  Där kom något lite mer utstickande. Att kritisera tillväxt är ju lite som att hoppa ner i ett akvarium med hungriga pirayor. Tillväxtdilemmat är ju inte helt lätt i debatterna. Sveriges radio har gjort ett konfliktproblem i frågan och skriver om nationalekonomernas uppfattning:

  Noll-tillväxt för oss tillbaka till medeltid. Det leder till social oro och det stoppar utvecklingen, säger den etablerade kåren av nationalekonomer. Det är varken eftersträvansvärt eller hållbart.

  Jens Holm
  Jens Holm Foto: Riksdagen

  Partiets miljöpolitiske talesperson Jens Holm svarade SMB på tillväxtfrågan.

   Ett av det största hindren för att vi ska kunna lösa de stora miljö- och klimatrelaterade problemen är den snabbt växande privata konsumtionen. Den har stimulerats av regeringens ensidiga skattesänkarpolitik. Det här är helt ohållbart.

  Jag skulle önska att vi helt och hållet kunde lämna begreppet tillväxt och istället talade om vilken slags utveckling av samhället vi vill ha. Vi vill gärna att områden som vård, skola, omsorg, kultur och idrott växer på bekostnad av konsumtion av prylar och fossilbaserade resor (det som driver på tillväxt i konventionell bemärkelse).

  Det nya klimatpartiet?

  Vänsterpartiet vill alltså bli det nya klimatpartiet. De tar ställning i frågor och är/vill vara en grön röst. Men, om vi ser till resten av Vänsterpartiets politik är inte miljön den främsta frågan.

  Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor.

  Sedan kan det nog krävas tydligare lösningsförslag, speciellt rörande tillväxtdilemmat, om de inte bara ska bli ett lite rödare Miljöpartiet.

  En annan sak att tänka på är att det kan vara lätt att slå underifrån. Oppositionspartier har mindre att stå till svars för än vad en sittande regering har.

  Vänsterpartiet har ändå kommit långt i sin energipolitiska utveckling på senare år. Vi måste dela ett roligt klipp från 2009.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.