Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Under gårdagen presenterade EU-kommissionen förslag till hur Europas nya energisystem ska utformas. Bland annat vill kommissionen satsa på vätgas och cirkulära energisystem – men miljöorganisationer oroas för utbyggnad av fossilgas.

  EU:s klimatmål slår fast att EU ska bli klimatneutralt senast 2050. För att det ska kunna ske krävs en stor omställning av energisystemet, som idag står för 75 procent av unionens utsläpp av växthusgaser. Som en del i EU:s Gröna giv har nu EU-kommissionen lagt fram två nya energistrategier.

  Ökad elektrifiering och sammanlänkade energisystem

  Den första strategin handlar om integrering av energisystem. EU vill sammanlänka olika delar av energisystemet till en helhet, istället för att som idag ha separerade delar. Som exempel nämns att fastigheter ska kunna värmas upp av spillvärme från en närliggande fabrik, samtidigt som elektriciteten som driver Europas bilar kommer från solpaneler från byggnadernas tak.

  I praktiken innebär det att EU vill se kraftigt ökad elektrifiering, tillsammans med ett mer cirkulärt energisystem. Fastigheter och industrier ska balansera upp elnätet, både genom produktion, konsumtion och lagring av elektricitet.

  Inte-så-fossilfri vätgas?

  Den andra strategin handlar om de fall där elektrifiering inte är möjlig. För en del sektorer – däribland kemikalie- och stålindustrin – är direkt elektrifiering med förnybara bränslen tekniskt svårt eller mycket ineffektivt. Istället vill EU-kommissionen satsa på vätgas. I Sverige genomför SSAB, LKAB och Vattenfall just nu världsunika försök med att försöka skapa fossilfritt stål genom just vätgas.

  Men det är inte alla EU-länder som har lika lättillgänglig förnybar energi. Miljöorganisationer oroas nu för att vätgasstrategin ska användas som svepskäl för att bygga ut den fossila naturgassektorn.

  Vi väntade oss en omedelbar satsning på förnybar vätgasproduktion och passande investeringar, men EU:s vätgasstrategi håller dörren öppen för användning för smutsiga fossila bränslen och säger ingenting om ett slutdatum för fossilgas, vilket inte tar oss närmare Parisavtalets löften. Vi måste minska våra utsläpp med minst 65 procent redan till 2030, och vi ser inte hur förlängd användning av fossilgas kan vara kompatibel med att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader, säger Esther Bollendorff, EU Gas Policy Coordinator på Climate Action Network (CAN) Europe.

  Vätgas kan framställas på flera olika sätt, med den gemensamma nämnaren att det krävs en extern energikälla. I kommissionens vätgasstrategi står det att vätgasen i framtiden huvudsakligen ska produceras med sol- och vinenergi. Men på kort och medellångt sikt håller kommissionen öppet för fossilgas.

  Fossilindustrin påverkar strategin

  Vätgas som skapats med fossilgas bildas genom att splittra gasmolekyler, vilket leder till utsläpp av koldioxid. Drygt 95 procent av EU:s årliga vätgasproduktion bygger idag på fossilgas, vilket leder till utsläpp om 70-80 miljoner ton koldioxid om året. Dessutom tillkommer de metanutsläpp som bildas när fossilgasen produceras. Det finns alltså stora klimatrisker med att binda ihop EU:s planer på ökad elektrifiering och vätgas med en fossil energikälla.

  Trots detta har fossilindustrin tung representation i den expertgrupp som tillsattes av klimatkommissionär Frans Timmermans i samband med vätgasstrategin. ”Europeiska alliansen för ren vätgas” har en nyckelroll i att föreslå implementering och finansiering av strategin, men riskerar att tas över av företrädare för olje- och fossilgasindustrin.

  Frans Timmermans slår ifrån sig av kritiken, och menar att miljöorganisationerna också kommer få säga sitt.

  Vi är beroende av industrin för att nå våra mål, sa Timmermans enligt Sveriges Radio.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.