Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  En anmälan om skogsavverkning var nionde minut och avverkad skog motsvarandes Blekinges storlek. Så såg snittsiffrorna ut för 2020. Men nu har föreningen Skydda skogen synat Skogsstyrelsens slarv och förhindrat avverkning av skogsområden med rödlistade arter i en rättsprocess som ger hopp om ett mer hållbart skogsbruk.

  Enligt skogsvårdslagen och Skogsstyrelsens föreskrifter ska skogsägare ta hänsyn till känslig natur och till rennäringen – men hittills klarar Sverige varken miljömålet levande skogar eller målet om ett rikt växt- och djurliv, och tusentals arter hotas av skogsbruket.

  Men det finns hopp. I veckan utspelade sig en rättsprocess som ger allmänheten större makt i skogsbruket. SCA anmälde fyra planerade avverkningar till Skogsstyrelsen fjol. Efter att föreningen Skydda skogen fann rödlistade arter i området har nu mark- och miljödomstolen i Östersund beslutat att pausa avverkningsplanerna tills det att Skogsstyrelsen granskat ärendena.

  Här införs en ny rättsordning som vi inte vet vart den tar vägen, säger SCA:s kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt till DN.

  Domstolen hänvisade till Århuskonventionen som knyter samman frågor om miljö med mänskliga rättigheter. Den ger Sveriges medborgare rätt att få tillgång till miljöinformation, möjlighet att påverka miljöbeslut och rätt att överklaga miljöbeslut om deras rättigheter enligt lagstiftning som relaterar till miljön har kränkts.

  Domen visar att Skogsstyrelsens beslut att inte vidta några åtgärder är ett överklagbart beslut. På det hela taget tydliggörs det nu att det finns många verktyg tillgängliga för oss som vill att Sverige ska börja bedriva skogsbruk i linje med artskyddsförordningen och miljöbalken, säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator för Skydda Skogen till DN.

  SCA är certifierat av FSC – vars certifikat ska gå i god för att skyddsvärd skog inte avverkas. Trots detta överklagar SCA domen och anser att de inte gjort något fel, utan fallet gäller en brist på tillsynsrutiner från Skogsstyrelsen.

  Vi överklagar för att se hur rättsordningen ser ut: har miljöorganisationer rätt att överklaga en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen? Vem ska ta vid då? Det skiljer sig ganska radikalt från hur frågor om naturvården hanterats tidigare, säger Björn Lyngfelt, SCA:s informationsdirektör till DN.

  Supermiljöbloggen har tidigare rapporterat om att Skogsstyrelsen allt mer sällan gör fysiska tillsynsbesök. Antalet fältbesök har minskat stadigt från en redan låg grad av 9 procent 2011, till färre än en procent förra året. 

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.