Detta parti har flest förtroende för i miljöfrågan

Institutet för samhälle, opinion och media vid Göteborgs Universitet (SOM-institutet) har kommit med sin årliga stora presentation av opinionsläget i Sverige. SOM-institutet har bland annat frågat folk vilket parti de har störst förtroende för i miljöfrågan. 

Toppar gör Miljöpartiet som får förtroende från 23 procent av väljarna. Därefter kommer Centerpartiet med 16 procent och på delad tredjeplats kommer Socialdemokraterna och Moderaterna med 14 procent var. Sen kommer i tur och ordning Vänsterpartiet med 8 procent, Liberalerna med 5 procent, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna med 3 procent var och Feministiskt Initiativ med 1 procent.

Undersökningen visar också att klimatförändringarna tillsammans med antibiotikaresistens är den frågan av alla som oroar väljarna mest inför framtiden, 49 procent av väljarna svarar att de mycket oroliga för dessa frågor. Därefter kommer terrorism och miljöförstöring som oroar 48 respektive 47 procent av väljarna.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraternas väljare är mindre oroade för klimatförändringar och miljöförstöring än övriga väljare.

Andelen väljare som är mycket oroliga för klimatförändringarna har ökat stadigt från 40 procent år 2011. Andelen som är oroliga för miljöförstöring har varit stabil senaste åren, men en svag nedgång senaste året.

När väljarna får frågan om vilken fråga som är viktigast i Sverige idag kommer miljö först på åttonde plats. Nio procent ser miljö som en av de max tre viktigaste frågorna i Sverige idag. Högst upp på listan finns integration/immigration med 45 procent.

Miljö online2

Liknande artiklar