Sverige skrotar utsläppsutryme på fem miljoner ton

Foto: Koyos

Som en del i det internationella klimatavtalet Kyotoprotokollet ska Sverige redovisa sina utsläppsminskningar.  Regeringen kan då använda utsläppsminskningar som Sverige finansierat i andra länder för att kompensera för inhemska utsläpp.  

Genom etanolprojekt i Brasilien och bioenergiprojekt i Indien har Sverige finansierat utsläppsminskningar som motsvarar fem miljoner ton koldioxid. Nu har dock regeringen beslutat att skrota dessa utsläpp och inte använda dem till att kompensera för utsläpp i Sverige.

Sverige gör en viktig insats genom att bidra till utsläppsminskningar och klimatomställning i andra länder. Regeringen anser dock att Sverige ska nå sina mål med nationella utsläppsminskningar och fortsätter att skrota internationella utsläppsenheter som en klimatåtgärd, säger klimatminister Isabella Lövin.

Under denna mandatperiod har Sverige totalt skrotat motsvarande 106 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar cirka två år av Sveriges egna utsläpp.

Miljö online2

Liknande artiklar