Kanada gör verklighet av Koldioxidinfångning och lagring

Foto: Wtshymanski

Kolkraftverket Boundary Dam i delstaten Saskatchewan i Kanada blir de första i världen som ska testa Koldioxidinfångning och lagring (Carbon Capture and Storage på engelska) i stor skala. Förhoppningen är att minska koldioxidutsläppen med hela 90 procent. 

Tekniken har funnits i ett antal år och flera liknande projekt i USA har skjutits upp, nu blir Boundary Dam i delstaten Saskatchewan i Kanada först med att testa CCS i stor skala. Det femtio år gamla kolkraftverket har nu alltså fått ny teknik som ska minska utsläppen samtidigt som det ska hjälpa oljebolaget en bit bort.

CCS-tekniken går ut på att avskilja koldioxiden som sedan samlas upp och lagras på en säker plats, men i det här fallet kommer koldioxiden att transporteras till ett oljebolag i närheten där koldioxiden kommer att användas för att ta upp mer olja. Mer information om hur det hela fungerar finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Till The Guardian säger Ian Yeates, ansvarig för CCS-bygget på Boundary Dam

Det finns just nu sju tusen koldrivna turbiner i världen och dom kommer inte att stängas ned i den närmsta framtiden eftersom människorna behöver energin som de producerar. Finns det ens gas för att ersätta kolet? Fossil energi kommer att vara en fortsatt viktig del av världsekonomin för många årtionden framöver, om inte ett århundrade eller två med tanke på det ökade energibehovet… något som liknar Carbon Capture and Storage kommer att behövas. [red. övers.]

Intressant är att International Energy Agency (IEA) i ett pressmeddelande nyligen menade på att solen har potential att vara den största energikällan 2050. Solceller och termisk solkraft har tillsammans potentialen att stå för 27 procent av världens elproduktion. Det är framförallt priserna på tekniken som fått solenergin att bli mer attraktiv, men IEA menar att det då måste finns ett fortsatt tryck från beslutsfattare att satsa på förnybar energi.

Energisektorn behöver (ses över för att) minska sina utsläpp och CCS-tekniken anses nödvändig, även av FN:s klimatpanel som 2005 skrev en rapport där man hävdar att tekniken kan minska utsläppen med 15-55 procent av de globala utsläppen under det här århundradet.

Miljö online2

Liknande artiklar