Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Igår presenterade regeringen en satsning på totalt 4,5 miljarder kronor för klimatet i budgetpropositionen för 2016. Satsningarna delas upp på fem teman: Förnybar energi, internationella insatser, fossilfria resor, hela Sverige ska med och förorenaren betalar. Vi har sammanfattat satsningen och även samlat några kommentarer om den. 

  Satsningen

  • Inom förnybar energi förstärker regeringen solinvesteringsstödet och satsar totalt 1,4 miljarder på solceller fram till 2019. Utöver det satsas 175 miljoner 2016-2019 på stöd till energilagring av egenproducerad el och ett nationellt forum för smarta elnät ska startas.
  • Inom fossilfria resor märks satsning på 1,24 miljarder 2016-2018 på förstärkt järnvägsunderhåll, 860 miljoner kronor 2016-2019 på kollektivtrafik i landsbyggd, 94 miljoner kronor på supermiljöbilspremie,  350 miljoner kronor 2016-2019 i stöd till elbussar och 100 miljoner kronor 2015-2016 på cykelstrategi.
  • Inom temat Hela Sverige ska med satsar regeringen 600 miljoner kronor per år 2016-2018 på klimatklivet som innebär att ”kommuner, företag, organisationer m.fl. kan ansöka om investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkan, såsom exempelvis satsningar på biogas.” Budgeten innebär också att det satsas ytterligare 110 miljoner 2016-2019 på klimatanpassning och ytterligare 62 miljoner 2016-2019 på miljöteknik. Utöver det ska en strategi för hållbar konsumtion tas fram.
  • Inom temat förorenaren betalar höjer regeringen bensinskatten med 48 öre per liter och dieselskatten med 53 öre per liter från och med den 1 januari 2016. Men jord och skogsbruket får rabatt på koldioxidskatten med cirka 300 miljoner kronor 2016.
  • Inom internationella insatser satsas det bland annat 500 miljoner kronor per år 2016-2019 på klimatfinansiering i utvecklingsländer. Sverige blir därmed det land som satsar mest pengar per person på FN:s gröna klimatfond, enligt regeringen.

  Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

  Kommentarer

  Centerpartiet passar i ett pressmeddelande på att kritisera regeringens skattehöjning på sol och el. Den energipolitiska talespersonen Rickard Nordin säger:
  Vi har under året sett regeringen presentera förslag på energiskatt för sol- och vindel för egen produktion. Man höjer skatten på förnybar el med 194 miljoner kronor. De ger med ena handen, men tar med den andra. Dessutom nästan halverar man ROT-avdraget, som med fördel kan användas för att installera solceller.
  Från Greenpeace får satsningen både ris och ros. Annica Jacobsson, chef för Greenpeace i Sverige, säger att det är bra att regeringen satsar på solenergi och det internationella klimatarbetet, men säger också att:
  Vi välkomnar visionen om att Sverige ska bli en fossilfri nation. De investeringar som presenterades idag är tyvärr långt ifrån vad vetenskapen säger behövs för att hejda den globala uppvärmningen. Sveriges klimatmål är för lågt satt från början och de åtgärder som nu görs i budgeten räcker inte ens till för att uppnå det.
  Naturskyddsföreningen är också glada över solenergisatsningen men samtidigt besvikna över att det inte fanns tydligare styrmedel för att göra transporterna fossilfria. Om miljöskatterna säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson att:
  Det är bra att regeringen höjer miljöskatterna för att finansiera sina reformer, men på måndag när hela budgeten presenteras får vi se om vårt skattesystem blir grönare eller gråare. Det är viktigt att miljöskatterna blir en större andel av det totala skattetrycket, om vi skall nå alla våra miljömål.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.