Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Rockström och Klum ska få fart på Agenda 2030-arbetet

  Foto: M. Axelsson/Azote / Samuel Svensäter

  Ingår i delegation som regeringen tillsatt. Gruppen har ett drygt halvår på sig att ta fram ett första utkast till en handlingsplan. 

  Regeringen har i dag beslutat att en delegation ska stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Delegationens medlemmar består av:

  Parul Sharma (Ordförande)
  Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge och rektor på the Academy for Human Rights in Business.

  Ida Texell
  Förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda.

  Mattias Klum
  Fotograf, filmare och författare, specialiserad på natur, kultur och globala miljöfrågor.

  Ingrid Petersson
  Generaldirektör på Formas.

  Johan Hassel
  VD på tankesmedjan Global Utmaning.

  Johan Rockström
  Professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.

  Johanna Sandahl
  Ordförande i Naturskyddsföreningen.

  Det var förra året som världens alla länder beslutade om de nya målen som har siktet inställt på år 2030. Sammanlagt handlar det om 17 mål och 169 delmål. Måns Nilsson, som är forskningschef på Stockholm Environment Institute, har i en intervju med Miljöaktuellt förra året sagt:

  – Det har riktats mycket kritik mot målen för att de är vagt och nästan floskulöst formulerade. Men jag tror det är en poäng med detta, för då måste man, såväl länder, som företag och civilsamhälle, precisera vilka mål som är viktiga och hur man ska tolka dem.

  I en debattartikel i samma tidning har Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute, skrivit:

  [E]n stor portion nytänkande krävs. Vi måste mobilisera ett brett engagemang och ägarskap hos nyckelaktörer som riksdag, myndigheter, kommuner och näringsliv, och öka kunskapen om 2030-agendan och dess betydelse för Sverige.

  Det är alltså denna tolkningsprocess och mobilisering som nu delvis tar vid i Sverige. I ett pressmeddelande skriver regeringen:

  Delegationens syfte är att verka för och underlätta och stimulera arbetet med genomförandet av Agenda 2030. I uppdraget ingår bland annat att göra en kartläggning och bedömning av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller agendans mål och delmål, lämna förslag till övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande, samt sprida information om goda exempel på området för social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och verka för att dessa ges uppmärksamhet.

  I en intervju med Aktuell Hållbarhet säger delegationens ordförande Parul Sharma:

  – Agenda 2030 lämnar ingen oberörd, vare sig det gäller politiker, samhällsmedborgare eller näringsliv.

  Och till Dagens Nyheter säger Mattias Klum:

  – Högst upp på min agenda står att göra de här målen begripliga och visa att de berör alla, på ett positivt sätt.

  Johan Hassel säger i ett pressmeddelande:

  – Utmaningen blir att ta vidare arbetet från visionära mål till konkret handling lokalt i Sverige och internationellt. Målen kan inte tacklas var för sig, komplexiteten består i att visa på hur sociala frågor och klimatfrågor är beroende av varandra.

  I direktivet (pdf) från regeringen framgår också att delegationen ska lämna en delredovisning av en handlingsplan senast den 1 november 2016, och ett fullständigt förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan senast den 1 mars 2017. Delegationen kommer sedan fortsätta arbeta till i mars 2019.

  I direktivet framgår också vilka de 17 målen är:

  1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
  2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
  3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
  4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla
  5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
  6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
  7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla
  8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
  9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation
  10. minska ojämlikheten inom och mellan länder
  11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
  12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
  13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
  14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling
  15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald
  16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer samt
  17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra