Nu finns IPCC-rapporten på svenska

Foto: IPCC

Den 30-sidiga sammanfattningen som FN:s klimatpanel presenterade i Stockholm i september har översatts.

En av årets absolut viktigaste rapporter på miljöområdet finns nu på svenska. Det är första delen i den enorma utvärderingsrapport som FN:s klimatpanel just nu arbetar med.

Själva huvudrapporten till den första delen, som går igenom kunskapsläget om klimatsystemet, är på drygt 2 000 sidor. Sammanfattningen, som Naturvårdsverket har översatt, är på drygt 30 sidor, och den svenska versionen innehåller även kommentarer kring klimatpanelens slutsatser.

I rapportens förord förklarar Naturvårdsverket att det blir mer att vänta under 2014 från IPCC, Intergovernmental panel on climate change:

IPCC kommer under 2014 att presentera ytterligare tre rapporter. I mars kommer sammanfattningen av kunskapsläget när det gäller att beskriva effekter av klimatförändringen, sårbarheten samt möjliga åtgärder för anpassning till klimatförändringen. I april presenteras kunskapsläget om möjliga åtgärder för att begränsa klimatförändringen. Slutligen kommer en syntesrapport som sammanfattar de tre delrapporterna att presenteras i oktober 2014.


Den svenska versionen kan laddas ner här. IPCC har även gjort en kortare film om rapportens resultat som kan ses nedan:

Miljö online2

Liknande artiklar