52,6 procent – Sverige fortsatt bäst i EU på förnybar energi

Foto: Vattenfall

Det mål som skulle vara uppnått år 2020 nådde Sverige för flera år sedan.

EU har som mål att 20 procent av all energi som används inom unionen år 2020 ska komma från förnybara källor. Ny statistik från Eurostat visar att EU under 2014 kom upp i 16 procent förnybart.

Det går bättre än väntat för flera länder. År 2013 var det tre av EU:s medlemsstater som redan hade klarat sina 2020-mål. År 2014 var det nio länder.

Sveriges mål till år 2020 är på 49 procent förnybar energi. Redan 2011 var Sverige 0,1 procentenhet från att nå målet. Och år 2014 hade Sverige kommit upp i 52,6 procent, vilket är bäst i EU.

renw

Miljö online2

Liknande artiklar