Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  ”Klimatfrågan handlar om rättvisa”

  Ansvar måste utkrävas från de som har det största ansvaret för utsläppen – till förmån för de som drabbats hårdast, det skriver Anna Axelsson, Diakonia, och Martin Vogel, Svenska kyrkan.

  Diakonias och Svenska kyrkans internationella arbetes utgångspunkt i klimatfrågan är alla människors lika värde och lika rätt till utveckling. Klimatfrågan handlar om rättvisa, eftersom de människor som drabbas hårdast av klimatförändringarna är de som historiskt bidragit minst till de globala utsläppen av växthusgaser.

  Mattias Goldmann från tankesmedjan Fores lyfter i sin replik (SMB debatt 12/10) fram fem punkter som han anser vara feltänkta i vår artikel (SMB debatt 10/10). Nedan bemöter vi argumentationen.

  1. Enligt den rapport som presenterades av OECD i förra veckan summeras klimatfinansieringen till dryga 60 miljarder dollar för 2014. Vi håller med om att det är positivt att finansieringsflöden till klimatåtgärder ökat, men det finns det anledning att ifrågasätta siffrorna i OECD-rapporten. Siffrorna bygger på givarländernas egen rapportering, vilket kan innebära att biståndsinsatser till viss del även redovisas som klimatfinansiering. Men det blir inte mer pengar för att man räknar dem två gånger.

  2. Vi likställer inte klimatfinansiering med bidrag till FN:s Gröna klimatfond. Gröna fonden blev operativ 2014. Utan att förminska betydelsen av privata medel anser vi att Gröna fonden, tillsammans andra fonder inom ramen för FN:s klimatarbete, till exempel Anpassningsfonden, har en viktig funktion eftersom dessa är de mest demokratiska och transparenta institutionerna.

  3. Det finns ingen motsättning mellan kravet på att klimatfinansieringen ska vara additionell, det vill säga utöver det ordinarie biståndet, och att biståndet också bör klimatsäkras. Vårt krav på additionell klimatfinansiering utgår från de löften som givarländerna gav i Köpenhamn 2009. För oss är det viktigt att lyfta fram att frågor som fattigdomsbekämpning, klimatanpassning och energiomställning hänger ihop och därför är det självklart att även biståndet måste klimatsäkras. Samtidigt är det viktigt att inte andra sektorer, som hälsa och utbildning, drabbas när biståndsmedel flyttas till klimatarbete.

  4. Det finns flera skäl till att vi lyfter fram behovet av offentliga medel till klimatfinansiering, även om vi ser näringslivets positiva bidrag och potential att bidra till klimatarbetet:
  a) Offentliga medel ger bättre förutsättningar för transparens, långsiktighet, ansvarsutkrävande. Det ger också bättre förutsättningar för länderna att driva egna planer för anpassning och omställning.
  b) De 100 miljarder dollar per år som utlovades i Köpenhamn 2009 är en bara en del av de klimatinvesteringar som behöver göras framöver. Offentliga medel behövs som en katalysator för att mobilisera större och nödvändiga privata medel. Näringslivet har en viktig roll att spela i klimatarbetet. Men privata investerare drivs av lönsamhet och vissa anpassningsåtgärder, exempelvis i jordbruket, är svåra att räkna hem ekonomiskt. Därför kommer det alltid att krävas tillskott av offentliga medel.
  c) Åtagandet om 100 miljarder dollar per år gjordes av stater. Vi ska inte flytta ansvaret för klimatfinansiering från stater till företag, eftersom det bara är staterna som kan hållas ansvariga för sina löften.

  5. Det är viktigt att underlätta synergieffekter mellan anpassning och utsläppsminskningar, och många åtgärder bidrar till både och. Att vi ändå väljer att lyfta fram anpassning separat beror på att det är en prioriterad fråga för många utvecklingsländer och för att anpassning och utsläppsminskningar fortfarande hanteras separat i klimatförhandlingarna.

  Som organisationer ser vi vår huvudsakliga roll som den att utkräva ansvar från de som har det största ansvaret för utsläppen – till förmån för de som drabbats hårdast.

  Anna Axelsson, policyrådgivare klimat, Diakonia
  Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare, Svenska kyrkans internationella arbete

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra