Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Svenska kyrkan och Diakonia: ”EU måste höja ambitionerna”

  ”Idag träffas Åsa Romson och EU:s övriga miljöministrar i Bryssel för att diskutera vad Parisavtalet innebär för EU:s klimatpolitik. Vi uppmanar Sverige att stå upp för en skärpning av EU:s 2030-strategi för att möjliggöra en väg framåt som håller världens medeltemperaturökning under 1,5 -1,9 grader”, det skriver Martin Vogel från Svenska kyrkan och Anna Axelsson från Diakonia. 

  Nästan tre månader har gått sedan det historiska klimatavtalet slöts i Paris. Avtalet innehåller en rad ambitiösa åtaganden, men saknar tydlighet kring de nödvändiga steg som måste tas för att ambitionerna ska uppfyllas. Det kanske mest hyllade resultatet från Paris var skärpningen av det långsiktiga temperaturmålet. Världens länder kom överens om att sträva efter att hålla den globala medeltemperaturökningen gott och väl under 2 grader och helst under 1,5 grader – en högst betydande och välkommen skärpning.

  EU:s rådande klimatstrategi lades fast av EUs medlemsstater under hösten 2014, långt innan Parismötet, och innebär bl.a. att EU fram till år 2030 ska minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent. I veckan publicerade EU-kommissionen sin bedömning av vad Parisavtalet betyder för EUs klimatpolitik, inklusive EUs klimatstrategi fram till år 2030. Istället för att signalera höjda ambitioner och ett tydligt ledarskap för klimatet så drar kommissionen slutsatsen att EUs 2030-strategi rättfärdigas av Parisavtalet. Detta är en felaktig slutsats. EUs rådande strategi var redan innan Paris otillräcklig för hålla temperaturökningen under 2 grader, och behöver skärpas ytterligare för att klara den nya temperaturgränsen. Konsekvensen av Parisavtalet borde rimligtvis vara en skärpning av EUs klimatpolitik, men den syn som kommissionen förmedlar i sin bedömning är snarare att ingenting nytt har inträffat. Det går inte, som EU-kommissionen föreslår, att förvänta sig att andra länder skärper sina åtaganden utan att EU också gör det. Alla länder har ett gemensamt ansvar att arbeta för att hejda den globala uppvärmningen.

  Sverige och EU har ett historiskt ansvar för de utsläpp av växthusgaser som hittills samlats i atmosfären. Det lägger ett tydligt ansvar på oss att gå före i klimatomställningen. Om inte EU visar tydligt klimatpolitiskt ledarskap och en vilja att höja ambitionerna efter Paris riskerar man att underminera hela avtalet innan det ens har undertecknats av världens länder. Därmed riskerar man också att skada förtroendet för EU och för Parisavtalet.

  EU var en viktig aktör i arbetet med att få till ett internationellt klimatavtal. Nu gäller det att inte tappa ambitionen i vägen framåt.  Sverige har länge varit en röst för högre ambition i EU och behöver nu spela en pådrivande roll för att EU ska höja ribban. Vi uppmanar Sverige att verka för;

  • Att EU:s utsläppsmål för 2030 och 2050 ligger in linje med vetenskapen och IPCCs rekommendationer, och att de tar hänsyn till det långsiktiga temperaturmålet enligt Parisavtalet om väl under 1,5 – 1,9 grader.
  • En revidering av EU:s 2030-strategi, för att höja EU:s ambitioner och stärka EU:s strategi för en ekonomi som bygger på låga utsläpp och ett stöd för bindande mål och uppföljning, samt stöd till utveckling av energieffektivisering och förnybar energiproduktion.

  Martin Vogel, Policyrådgivare Svenska kyrkans internationella arbete
  Anna Axelsson, Policyrådgivare Diakonia

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra