Läckt IPCC-rapport: Världen kan tvingas till att suga in växthusgaser

Foto: Matt Lewis (CC-BY-SA)

Trots klimatforskarnas varningar ökar världens utsläpp alltjämt, nu senast i USA där ökad kolkraftsanvändning lett till ökade utsläpp, och nu har en kommande IPCC-rapport som ropar efter nya desperata lösningar läckt ut till media.

Rapporten, som egentligen skulle publiceras i april, varnar att utsläppen måste minska med 40 – 70 % mellan 2010 till 2050. Om detta inte sker kommer världen behöva sätta sin tilltro till experimentella tekniker för att fånga in koldioxid, så kallade CDR-tekniker, och på så sätt förhoppningsvis skapa negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att vi årligen fångar in en större mängd utsläpp än vi släpper ut. Dessa CDR-tekniker är dock kritiserade och deras effektivitet är i allra högsta grad ifrågasatta. Bara förra året tvingades Vattenfall att ge upp sina planer på att bygga en fullskalig anläggning för lagring av koldioxid i Tyskland.

Om vi ska slippa sätta vår tilltro till tekniker som vi inte vet om de fungerar måste ytterligare investeringar om 147 miljarder dollar tillkomma för att stimulera tillväxten av rena energiformer. Utöver detta måste fossilinvesteringarna minska med 30 miljarder dollar årligen och flera hundra miljarder dollar måste investeras i energieffektivisering inom transporter, industrin och bostäder.

Rapportens varningar och slutsatser är inte nya utan är bara ytterligare ett exempel på hur forskare höjer rösten för att försöka få världens politiker att agera och kraftigt minska utsläppen i tid.

Miljö online2

Liknande artiklar