Vi lever i en ny geologisk epok – Antropocen

Foto: NASA ( Public Domain)

En internationell forskarpanel har kommit fram till att vi lever i en ny geologisk epok – Antropocen. ” Vad denna studie säger är att förändringarna är lika stora som dom som skedde vid slutet av den senaste istiden”, säger geologen Colin Waters som är en av forskarna bakom studien. Efter istiden inledes den geologiska epoken Holocen som kännetecknas av ett relativt stabilt klimat. Den epoken är alltså slut nu.

Enligt forskarna har mänskligheten förändrat planeten så mycket att förändringarna kommer att vara tydliga när framtida geologer undersöker de iskärnor, bergslager och sedimentlager som bildas nu.  Forskarnas motivering till att vi befinner oss i Antropocen är enligt Bloomberg och New York Times följande:

  • Avfallet: Mänskligheten har uppfunnit en mängd material som kommer att bli ”technofossiler” i framtiden. Dessa material är exempelvis plast, betong och aluminium.  Mänskligheten producerar på ett år lika mycket plast som den sammanlagda vikten av alla levande människor.
  • Markanvändningen: Mer än hälften av jordens landyta består av byggnader, vägar, gruvor, jordbruk och annat som människan skapat. Havsbottnarna förändras av avfall och utsläpp från gruvdrift och jordbruk.
  • Kärnvapentesterna: Radioaktivt material som plutonium från kärnvapentester kommer att finnas kvar i sediment och is i 100 000 år.
  • Ökning av koldioxid och kväve: Koldioxidhalten ökar nu cirka 100 gånger snabbare än den ökningen som skedde vid uppvärmningen när den senaste istiden tog slut. Produktionen av konstgödsel har förändrat jordens kvävecykel mer än den förändrats de senaste 2,5 miljarder åren.
  • Utrotning av arter: Med nuvarande trender inom markanvändning och överexploatering är vi på väg mot ett sjätte massutrotande. Den senaste massutrotningen var när dinosaurierna och hälften av jordens arter dog ut för cirka 65 miljoner år sen.  75 procent av arterna riskerar att dö ut denna gång.

Denna forskningspanels resultat kommer att under året tas upp av International Union of Geological Sciences som är de som officiellt beslutar om geologiska tidsåldrar. Den som vill läsa mer om övergången från Holocen till Antropocen kan läsa den svenska miljöprofessorn Johan Rockströms text här.

Miljö online2

Liknande artiklar