Mer miljögifter i svenskt dricksvatten än vad man tidigare trott

De flesta miljögifter som hittats i svenska dricksvatten har upptäckts av en slump. Nu vill Vattenmyndigheterna och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) se ett nationellt kontrollprogram för dricksvatten.

Förra året fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att undersöka spridningen av miljögiftet PFAS, högflourerande ämnen, i svenskt dricksvatten. Undersökningen har visat att PFAS förekom i tre av fyra undersökta vattentäkter.

Vi tror att det finns fler ämnen än de vi har bevakning på. Vi har ett kanske bristfälligt kontrollprogram i Sverige i dag, säger Klas Arnerdal, enhetschef på SGU till Sveriges Radio.

Idag är det upp till varje kommun att hålla koll på sitt dricksvatten, men det saknas en systematisk nationell kontroll, något som bland annat Vattenmyndigheterna och SGU menar på behövs.

Man har tagit det rena vattnet för givet. Och när vi nu börjar att undersöka så upptäcker vi att, nej det var inte så rent, säger Carolina Lindeberg från Vattenmyndigheten i södra Östersjön till Sveriges Radio.

Det som görs i kommunerna idag är ofta bara att punktchecka de gifter man redan känner till. Men de kan vara både fler och mer än vad man tidigare trott. Den undersökning som gjorts av Naturvårdsverket är en typ av undersökning som bara kan hitta de gifter som man specifikt letar efter, i det här fallet PFAS.

Det här räcker inte. Vi övervakar fel saker på fel ställen med fel metoder. Jag vill att man på ett nationellt plan tar större ansvar för en riskbedömning så att vi har koll på vårt vatten, säger Carola Lundberg till Sveriges Radio.

Miljö online2

Liknande artiklar