”Förbjud bottentrålning i alla marint skyddade områden”

Foto: Naturskyddsföreningen

Ny rapport från Naturskyddsföreningen synliggör problemen med bottentrålningen i Sverige. 

I förra veckan publicerade Naturskyddsföreningen en ny rapport, Fiska för framtiden (pdf), där organisationen kartlägger bottentrålningens omfattning och konsekvenser i svenska havsområden.

– Vi vill tydliggöra hur omfattande problemen med bottentrålningen är. De flesta konsumenter vet antagligen inte att fångstmetoden för vanliga fiskar och skaldjur bidrar till skövlade havsbottnar och att bottenlevande arter försvinner. Den enda möjlighet som finns i dag för konsumenter som vill undvika fisk som bottentrålats är att välja Krav-märkt, säger Mårten Wallberg, vice ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

I rapporten uppmärksammar Naturskyddsföreningen bland annat problemet med bottentrålning i havsområden som på pappret kallas för skyddade:

Det första och mest självklara steget för att minska bottentrålningen i svenska vatten är att förbjuda bottentrålning i marint skyddade områden. Sverige har en brist på marint skyddade områden. Enbart ca 6,6% av svensk ekonomisk zon har någon form av formellt områdesskydd. Det är långt från de 10 % som internationella konventioner kräver av oss och oändligt långt från de 30-40 % som forskningen menar behöver skyddas för att återställa och upprätthålla hög biologisk mångfald i haven. Men kanske ännu allvarligare är att de skydd som trots allt finns i princip inte ger något skydd från fiske, den verksamhet som mer än någon annan skadar den biologiska mångfalden i haven.

Exempel på sådana är Kosterhavets nationalpark, vår enda marina nationalpark, där det finns inte mindre än 30 fartyg som bottentrålar. Detta trots att parken är tillkommen för att skydda just de unika bottenhabitaten.

Naturskyddsföreningen skriver i rapporten att man anser att svenska Havs- och vattenmyndigheten och relevanta länsstyrelser i landet nu måste verka för fullständiga förbud av bottentrålning i alla marint skyddade områden.

Miljö online2

Liknande artiklar